Ekonomie a management

48 škol a fakult

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Logistika
2 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji
 • Finance a finanční technologie
 • Účetnictví a daně
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
2 programy

Fakulta VŠPP

 • Finanční řízení
 • Marketingové komunikace
 • Obchodní a marketingový management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta VŠO

 • Cestovní ruch a turismus
 • Cestovní ruch a turismus pro absolventy VOŠ
 • Digitální ekonomika a společnost

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Cestovní ruch
 • Finance a řízení
2 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
3 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Podnikání a startupy
 • Ekonomika a management - specializace PR a marketing
 • Ekonomika a management - specializace Řízení lidských zdrojů

a další 2 programy

5 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Obchod a podnikání s technikou
2 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Finance a účetnictví
 • Management v sociálních službách

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomika a management - specializace Management

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
2 programy