Analytická chemie

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Analytická a forenzní chemie
 • Chemie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Chemie
 • Učitelství chemie pro SŠ

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Chemie
 • Chemie (sdružené studium)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální chemie a technologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
3 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie a technologie
 • Food Chemistry (EN)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytický geochemik
 • Chemie
 • Bioanalytická chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Potraviny a přírodní produkty
 • Forenzní analýza
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza
4 programy