Nalezli jsme 46 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy: Základy společenských věd (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Anglický jazyk (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Francouzský jazyk (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)
 • Politologie (jednooborové)
 • Politologie (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství základů společenských věd pro střední školy
 • Pomocné vědy historické
 • Archeologie

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd (dvouoborové)
 • Učitelství výchovy k občanství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Psychologie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Husitská teologická fakulta

 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Religionistika (dvouoborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium)
 • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy - Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy - Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium)

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Management vědy
 • Historické vědy
 • Historické vědy (dvouoborové)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta sociálních věd

 • Society, Communication and Media (EN)
 • Politologie
 • Master in Area Studies (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Sociologie
 • Muzejní studia

a dalších 22 programů

25 programů

Filozofická fakulta

 • Pomocné vědy historické a archivnictví
 • Filozofie
 • Philosophy (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Studia občanské společnosti

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Softwarové a informační systémy
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních studií

 • Politologie
 • Sociology (EN)
 • Sociologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta filozofická

 • Politologie
 • Sociologie
 • Areálová studia: bavorská studia

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Česko-německá areálová studia
 • Dějiny umění a vizuální studia

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Informační studia
 • Veřejné knihovny komunitního typu

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Sociální epidemiologie
 • Krajina a společnost
 • Politická a regionální geografie
4 programy