Nalezli jsme 35 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta filozofická

 • Historické vědy
 • Filozofie
 • Historical Sciences (EN)
 • Philosophy (EN)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Historické vědy
 • Filozofie
 • Philosophy. International Studies (EN)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Historické vědy
 • Lingvistika a Digital Humanities
 • Religious Studies (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních věd

 • Political Science (EN)
 • Politologie
 • Mediální a komunikační studia

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Geografie transformací
 • Geographies of Transformations (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Pomocné vědy historické
 • Auxiliary Historical Sciences (EN)
 • Sociologie

a dalších 31 programů

34 programů

Filozofická fakulta

 • Pomocné vědy historické
 • Theory and History of Modern Czech Literature (EN)
 • Teorie a dějiny novější české literatury

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Pomocné vědy historické
 • Filozofie
 • Philosophy (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archaeology

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Pomocné vědy historické
 • Archeologie
 • Etnologie

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Political Science (EN)
 • Politologie
 • Sociology (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta humanitních studií

 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Contemporary European Cultural History (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie
 • Historická a systematická teologie

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny křesťanského umění
3 programy

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
 • Právní dějiny a římské právo
2 programy