Nalezli jsme 73 škol

Podej si přihlášku na         VUT do konce března   Calendar Date 31 icon   a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT! 

1. lékařská fakulta

 • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
 • Lékařská psychologie a psychopatologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Management sociální práce v organizacích
 • Sociální práce
 • Ošetřovatelství
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management Soft Skills (ENG – online)
 • MBA Management soft skills (online)
 • MBA Řízení lidských zdrojů (online)

a další 3 programy

6 programů

Cambridge Business School

 • BBA Management sociálních služeb
 • MBA Management Soft Skills
 • MBA Sociologie a psychologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

European School of Business & Management SE

 • BBA Personální řízení a andragogika
 • MBA - Human Resource Management online (ENG)
 • MBA - Personální management
3 programy

Národohospodářská fakulta

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Economics and Public policy (EN)
3 programy

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Sociologie lidských zdrojů
 • Psychologie
 • Profesní a osobnostní rozvoj

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Řízení lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů - Psychologie pro manažery
 • MBA - Marketing úspěšného podniku

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Sociální patologie a prevence
2 programy

Fakulta VŠO

 • Řízení lidských zdrojů
 • Digitální ekonomika a společnost
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Psychologie
 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Řízení lidských zdrojů
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Zdravotně sociální péče
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy