Chci studovat právo

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo
 • Právo v podnikání
 • Právo ve veřejné správě
 • Právo v manažerské praxi
 • Soukromoprávní studia
 • Aplikovaná informatika
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Marketingové komunikace
 • MBA pro manažery a podnikatele
10 programů

Právnická fakulta

 • Právo
 • Dějiny práva a římské právo
 • Trestní právo
 • Teorie práva
 • Pracovní právo
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Správní právo a právo životního prostředí
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Mezinárodní právo soukromé

a dalších 9 programů

19 programů

Právnická fakulta

 • Právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Správní právo
 • Ústavní právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • Právo ve veřejné správě
 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • Teoretické právní vědy
 • International and European Law
10 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Obchodní právo
 • Mezinárodní právo
 • Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

a dalších 13 programů

19 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Podnikání a právo
 • Programy doktorského studia
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Mezinárodní obchod
 • MBA - MAE
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • International Business

a dalších 5 programů

12 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Právo v podnikání
 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostně právní studia
 • Kriminalisticko právní specializace
 • Veřejná správa
 • MBA
6 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Právo v podnikání
 • Scénická a mediální studia
 • Evropská hospodářskoprávní studia
3 programy

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. Korporátní právo a správa podniku
 • LL.M. Public Law - právo veřejné správy
 • MBA - Commercial Law
 • Executive LL.D. Corporate Law and Business
 • LL.B. - Právní specializace

a dalších 24 programů

30 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

CEVRO Institut, z.ú.

 • Právo v obchodních vztazích
 • Obchodněprávní vztahy
 • LL.M. - European Business Law
 • LL.M. - Alternativní řešení sporů
 • LL.M. – Ochrana informací
 • Veřejná správa
 • MPA - Veřejná správa a lidské zdroje

a dalších 9 programů

16 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • LLM - Korporátní právo
 • Management veřejné správy
 • Management obchodu
 • Bezpečnostní a krizový management
4 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Obchodní právo v podnikání
 • Studium Executive LLM – Commercial Law
 • MBA Management obchodu
 • MBA Management zdravotnictví
4 programy

European Business School SE

 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • LL.B. - Právní specializace
 • LL.M. Public Law
 • MBA - Commercial Law
 • LL.D. Executive Corporate Law and Business
 • LL.M. Rozhodce a mediátor

a dalších 7 programů

14 programů

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Účetnictví
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Mezinárodní podnikání a právo
 • Mezinárodní marketing
 • Logistika a management kvality
 • Management obchodu
 • Finanční řízení
5 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a právo v podnikání
 • Ekonomika podniku (specializace Ekonomika a právo v podnikání)
 • Ekonomika podniku
 • Eurospráva
 • Veřejná ekonomika a a správa
 • Veřejná ekonomika a správa
6 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Právo v obchodních vztazích
 • Bezpečnostní management v regionech - zaměření Právo a bezpečnost
 • Management - zaměření Management v mezinárodním podnikání

a dalších 12 programů

15 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • LLB Undergraduate Entry
 • LLB Graduate Entry
 • Business and Law in International Markets
 • LLM
 • Journalism and Communications
 • MBA
 • International Relations
 • Business Administration: Marketing and Communications Emphasis

a dalších 8 programů

16 programů

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • LLM
 • Management a marketing zahraničního obchodu
2 programy