Chci studovat farmacii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Farmacie  Farmaceutická technologie - galenická farmacie  Pharmacy  Farmakognosie  Farmakologie a toxikologie  Farmaceutická chemie  Bezpečnost a kvalita léčiv

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmacie  Klinická farmacie  Farmacie (EN)  Klinická a sociální farmacie (EN)  Klinická a sociální farmacie  Farmaceutická analýza (EN)  Farmaceutická analýza  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)   a dalších 11 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Vojenská farmacie  Lékařská mikrobiologie  Military Surgery  Vojenské vnitřní lékařství  Vojenské zubní lékařství  Epidemiology  Military Radiobiology  Zdravotnický záchranář  Vojenská radiobiologie  Medical Microbiology   a dalších 9 oborů

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova | Plzeň 3

Obory: Lékařská farmakologie (EN)  Lékařská farmakologie  Neurologie a psychiatrie  Zubní lékařství  Anatomie, histologie a embryologie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Pediatrie  Vnitřní nemoci  Chirurgie  Patologie   a dalších 16 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Lékařská farmakologie  Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Anatomie, histologie a embryologie  Zubní lékařství  Všeobecná sestra  Gynekologie a porodnictví  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Chirurgie  Patologie   a dalších 20 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analýza léčiv  Chemické inženýrství  Procesní inženýrství a management  Inženýrská informatika  Fyzikální chemie  Analytická a fyzikální chemie  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Technická kybernetika   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Farmakochemie a medicinální materiály  Zdravotní laborant

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biotechnologie léčiv  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Výroba léčiv  Syntéza léčiv  Syntéza a výroba léčiv

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská farmakologie  Chirurgie  Anatomie, histologie a embryologie  Zubní lékařství  Psychiatrie  Lékařská imunologie  Neurologie  Vnitřní nemoci  Všeobecné lékařství  Fyziologie a patologická fyziologie  Onkologie  Urologie   a dalších 13 oborů

TIP

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Nutriční terapeut  Adiktologie  Adiktologie (EN)  Neurovědy (EN)  Neurovědy  Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Dějiny lékařství (EN)  Dějiny lékařství   a dalších 34 oborů

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Experimentální chirurgie (EN)  Gerontologie  Neurovědy (EN)  Neurovědy  Fyzioterapie  Preventivní medicína (EN)  Všeobecná sestra  Gerontologie (EN)   a dalších 22 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Všeobecná sestra  Preventivní medicína  Dentální hygienistka  Všeobecné lékařství  Neurovědy  Veřejné zdravotnictví  Fyziologie a patofyziologie člověka   a dalších 23 oborů

European School of Business & Management

Praha 2

Obory: MBA - Management zdravotnictví

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemie  Organická chemie  Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách  Lékařská fyzika

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Analytická chemie

Přírodovědecká fakulta