Chci studovat biologii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Experimentální biologie
 • Biologie (dvouoborové)

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Experimentální biologie
 • Biologie ekosystémů

a dalších 45 programů

48 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 27 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Buněčná biologie
 • Evoluční biologie

a dalších 105 programů

108 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie
 • Experimentální biologie rostlin

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie člověka
 • Buněčná biologie
 • Experimentální a molekulární biologie

a dalších 72 programů

75 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská imunologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Infekční biologie
 • Infectious biology
 • Vojenská radiobiologie

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská biofyzika

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
3 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Biologie lesa
 • Konzervace přírodnin a taxidermie
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 14 programů

17 programů

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 21 programů

24 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

3. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská biologie a genetika
 • Lékařská mikrobiologie (EN)
 • Lékařská mikrobiologie

a další 3 programy

6 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Biotechnologie rostlin

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie a genové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské biotechnologie
 • Obecná zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství biologie pro základní školy
2 programy