Chci studovat biologii

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Experimentální biologie
 • Systematická biologie a ekologie
 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Biofyzika

a dalších 27 programů

33 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Experimentální biologie
 • Biologie ekosystémů
 • Klinická biologie
 • Infekční biologie
 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Fyziologie a vývojová biologie
 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 23 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Applied nanotechnology
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Geografie střední Evropy
 • Applied Computer Modelling

a dalších 28 programů

35 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Teoretická a evoluční biologie
 • Teoretická a evoluční biologie (EN)
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 97 programů

104 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a enviromentální výchova (dvouoborové)
 • Experimentální biologie rostlin
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Biologie (učitelství, dvouoborové)

a dalších 8 programů

14 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Lékařská biologie (EN)
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská imunologie
 • Klinická biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Speciální biologie
 • Strukturní biologie
 • Matematická biologie
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Molekulární a buněčná biologie (EN)
 • Molekulární biologie a genetika
 • Strukturní biologie (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 44 programů

52 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 15 programů

20 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Lékařská biologie (EN)
 • Pediatrie
 • Patologie
 • Lékařská mikrobiologie a imunologie
 • Lékařská mikrobiologie a imunologie (EN)
6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Všeobecné lékařství
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská biofyzika
5 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Přírodovědná a ekologická výchova
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 14 programů

19 programů

2. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)
 • Neurovědy
 • Imunologie (EN)
 • Imunologie

a dalších 8 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 19 programů

24 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Klinická biologie a chemie
 • Bioanalytik
 • Analýza biologických materiálů
3 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Biotechnologie rostlin
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Molecular Biology and Genetics of Animals
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a další 2 programy

8 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Forenzní analýza
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské biotechnologie
2 programy