Chci studovat biologii

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Experimentální biologie

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Experimentální biologie
 • Biologie ekosystémů

a dalších 44 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 33 programů

36 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Evoluční biologie
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)

a dalších 105 programů

108 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie
 • Experimentální biologie rostlin

a dalších 76 programů

79 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie člověka
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Molekulární a buněčná biologie (EN)

a dalších 44 programů

47 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská imunologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů

a dalších 17 programů

20 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Biomedicínské vědy
 • Pediatrie
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Strukturní biologie
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Biotechnologie rostlin

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Všeobecné lékařství

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 62 programů

65 programů

3. lékařská fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 12 programů

15 programů

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie a genové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství biologie pro základní školy
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie (dvouoborové)
2 programy