Chci studovat biologii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Experimentální biologie
 • Systematická biologie a ekologie
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Biofyzika

a dalších 27 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Experimentální biologie
 • Biologie ekosystémů
 • Klinická biologie
 • Infekční biologie
 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Fyziologie a vývojová biologie
 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 39 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Geografie
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 29 programů

36 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Evoluční biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Teoretická a evoluční biologie
 • Teoretická a evoluční biologie (EN)

a dalších 101 programů

108 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Bioorganická chemie a chemická biologie

a dalších 72 programů

79 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie člověka
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Molekulární a buněčná biologie (EN)
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Molekulární biologie a genetika
 • Experimentální a molekulární biologie
 • Experimentální biologie rostlin

a dalších 40 programů

47 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská imunologie
 • Klinická biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie (EN)
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 15 programů

20 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Biomedicínské vědy
 • Pediatrie
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Strukturní biologie
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Biotechnologie rostlin
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Plant Anatomy and Physiology (EN)

a dalších 33 programů

40 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Všeobecné lékařství
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská biofyzika
5 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Přírodovědná a ekologická výchova

a dalších 61 programů

65 programů

3. lékařská fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 12 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)
 • Neurovědy
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)

a dalších 8 programů

15 programů

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 18 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Forenzní analýza
 • Biochemie a biotechnologie
6 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zemědělské inženýrství
 • Agroekologie
 • Zootechnika
 • Zemědělství
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 11 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství biologie pro základní školy
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
2 programy