Chci studovat biologii

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Experimentální biologie

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Experimentální biologie
 • Biologie ekosystémů

a dalších 47 programů

50 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Evoluční biologie
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 105 programů

108 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie
 • Experimentální biologie rostlin

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie člověka
 • Molekulární a buněčná biologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie

a dalších 44 programů

47 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská imunologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů

a dalších 17 programů

20 programů

Agronomická fakulta

 • Strukturní biologie
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Biotechnologie rostlin

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Infekční biologie
 • Infectious biology
 • Vojenská radiobiologie

a další 3 programy

6 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Všeobecné lékařství

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Přírodovědná a ekologická výchova
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 12 programů

15 programů

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 20 programů

23 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská biologie a genetika
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská mikrobiologie (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie a genové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství biologie pro základní školy
2 programy