Anglický jazyk pro odbornou praxi

Fakulta filozofická

 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Německý jazyk pro odbornou praxi - Anglický jazyk (dvouoborové)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Angličtina pro odbornou praxi
 • Anglický jazyk
 • Informatika a Angličtina
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové)
 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Ruský jazyk a iteratura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)
1 program

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Porodní asistentka
 • Cestovní ruch

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Multimédia v ekonomické praxi
 • Data Analytics
 • Data & Analytics for Business Management

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk (dvouoborové) (Učitelství pro střední školy)
1 program

Filozofická fakulta

 • Český jazyk
 • Překladatelství: čeština - angličtina
 • Překladatelství: čeština - francouzština

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Německý jazyk a literatura
 • Historie
 • Archeologie
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
2 programy

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Technologická zařízení staveb
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Zemědělská technika
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • MBA
 • Kriminalistika a forenzní disciplíny

a dalších 9 programů

12 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Business (EN)
 • Mezinárodní obchod
2 programy