Šance na přijetí - informatika

Velké srovnání šancí na přijetí: informatika

Informatika je velmi moderní obor, který je v současnosti jeden z nejžádanějších z hlediska absolventů na trhu práce. Studovat můžete informatiku jako takovou, aplikovanou informatiku nebo informatiku se zaměřením v ekonomice nebo veřejné správě. Oborů je na výběr opravdu spousta a z toho důvodu neuvádíme všechny dostupné studijní programy (jako například inženýrská nebo podniková informatika). Studium informatiky je zaměřeno na základní matematické disciplíny, základy informatiky, programování a mnoho dalšího. Absolventi se mohou uplatnit například jako programátoři, softwarový analytici nebo správci počítačových sítí. Aplikovaná informatika je zaměřena více na získání praktických dovedností v oboru.

Šance na přijetí jsou opravdu vysoké, na některé fakulty se lze navíc dostat bez přijímacího řízení. Musíte však počítat s tím, že první ročník bude velmi náročný a do dalších ročníků budou postupovat jen ti nejlepší. Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se v loňském roce na obor informatika a aplikovaná informatika přihlásilo 4455 uchazečů a uspělo z nich 69 %. Šance na přijetí na jednotlivých fakultách můžete prozkoumat v tabulce níže.

obor fakulta počet přihlášek přijato bez PZ celkem přijatých šance na přijetí
Aplikovaná informatika Vysoká škola podnikání a práva Praha

59

0

42

71%

Aplikovaná informatika VŠ finanční a správní Praha

3

0

3

100%

Aplikovaná informatika VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

815

157

378

46%

Aplikovaná informatika VŠ finanční a správní Praha

6

0

6

100%

Aplikovaná informatika VŠ finanční a správní Praha, Celoškolská pracoviště

1

0

1

100%

Automatizace řízení a informatika Celoškolské pracoviště MZLU Brno

119

31

101

85%

Aplikovaná informatika VŠ finanční a správní Praha, Celoškolská pracoviště

107

0

72

67%

Informatika ve veřejné správě UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

80

0

71

89%

Informatika v ekonomice VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

51

0

42

82%

Informatika ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta

841

0

488

58%

Aplikovaná informatika SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

24

0

17

71%

Informatika a výpočetní technika SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

33

0

15

45%

Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

68

33

35

51%

Informatika JU, Přírodovědecká fakulta

102

1

74

73%

Informatika OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

48

21

24

50%

Informatika UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

90

90

90

100%

Obecná informatika UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

219

90

116

53%

Aplikovaná informatika OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

88

0

65

74%

Aplikovaná informatika UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

304

304

304

100%

Teoretická informatika ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

18

0

13

72%

Aplikovaná informatika ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

54

28

37

69%

Aplikovaná informatika MU v Brně, Fakulta informatiky

690

178

406

59%

Aplikovaná informatika U Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

445

0

385

87%

Aplikovaná informatika VŠPJ Jihlava, celoškolské pracoviště VŠPJ

331

284

284

86%

Aplikovaná informatika a řízení VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

7

1

2

29%

Aplikovaná informatika v dopravě UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

45

33

33

73%

Informatika ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

297

158

183

62%

Informatika a logistika TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

47

4

28

60%

Informatika a výpočetní technika VŠB-TU v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky

305

210

233

76%

Informatika ve veřejné správě MU v Brně, Fakulta informatiky

41

2

 

94">

22

54%

 

 

Největší šance máte samozřejmě na školách soukromých jako je například VŠ finanční a správní v Praze. Na školách státních jsou šance sice menší, ale stále velmi vysoké ve srovnání s jinými vysokoškolskými obory. Pokud se budete hlásit na obor aplikované informatiky, nevětší šanci máte na přírodovědecké fakultě v Olomouci. Nejmenší šanci máte na Vysokém učení technickém v Brně na oboru aplikovaná informatika a řízení. Jestli chcete zkusit informatiku, velkou šanci na přijetí máte opět na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nejmenší šanci máte Ostravské Univerzitě.


martina.bednarova@vysokeskoly.cz