Vysoká škola finanční a správní je první soukromou ekonomickou univerzitou v České republice. Na českém edukačním trhu působí již 15 let.

Studijní programy

Škola poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.). Studovat lze obory s ekonomickou, správně právní, humanitní tématikou, ale např. i aplikovanou informatiku. V Praze a ve střediscích v Karlových Varech a Mostě studuje přes 5000 studentů. Univerzita je součástí vícestupňového vzdělávacího systému pro všechny generace, tzv. Společenství škol. VŠFS je držitelem uznávaných certifikací ECTS Label a její absolventi nemají problém s uplatněním v praxi. V průběhu studia lze vycestovat v rámci Erasmu do zahraničí, nebo lze rovnou studovat v anglickém jazyce. 

www.vsfs.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči jsou přijímáni na základě pohovoru. Přijímací pohovor se skládá z předání základních informací o škole a o studiu. Uchazeči mohou absolvovat dobrovolné písemné testy z cizího jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru, které si na základě předaného klíče sami opraví. Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající znalost anglického jazyka. Uchazeči ze zahraničí, kteří se hlásí na obory vyučované v českém jazyce, povinně skládají vstupní test z českého jazyka.

Navštivte naše Dny otevřených dveří:

Praha

Praha 10 – Estonská 500 (210 088 827 nebo 210 088 844, prihlaska@vsfs.cz)

bakalářské i navazující magisterské studium – začátek v 16:00 hod.; v ostatních dnech dle domluvy

12.04.2017, 10.05.2017, 07.06.2017, 12.07.2017, 09.08.2017, 13.09.2017

Karlovy Vary

T. G. Masaryka 541/3 (357 070 081 a 357 070 082 a 724 681 763, prihlaska@vsfs.cz, karlovyvary@vsfs.cz)

bakalářské i navazující magisterské studium – od 14:00 hod. do 16:30 hod.; v ostatních termínech dle domluvy

13.04.2017, 11.05.2017, 08.06.2017, 13.07.2017, 10.08.2017, 14.09.2017

Most

Most – Pionýrů 2806 (476 707 722, most@vsfs.cz) bakalářské i navazující magisterské studium – začátek v 14:00 hod.

13.04.2017, 11.05.2017, 08.06.2017, 13.07.2017, 10.08.2017, 14.09.2017

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 300 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Nové středisko Karlovy Vary

Nové středisko Karlovy Vary

Naše univerzita otevírá 1. září 2016 nové studijní středisko v Karlových Varech. číst více

Cenu Františka Vencovského si rozdělily mladé ekonomky

Cenu Františka Vencovského si rozdělily mladé ekonomky

O první cenu se letos podělily dvě ekonomky: Mgr. Volha Audzei, M.A., Ph.D. (CERGE – EI), a Ing. Hana Lipovská (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity). číst více

Doplňující informace

Jako jediná soukromá vysoká škola získala VŠFS certifikát ECTS Label. Tento certifikát je oceněním kvality univerzity za správnou implementaci a užití kreditového systému. Certifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti kvality terciárního vzdělávání, jeho získáním se VŠFS řadí k 11 renomovaným veřejným vysokým školám v České republice.

Ve spolupráci se City University of Seattle z USA dále univerzita nabízí a organizuje celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Pro zájemce o oba typy studia funguje program Joint Degree, který umožňuje současné získání titulu Ing. a MBA nebo Bc. a BSBA.

Každý třetí student VŠFS najde uplatnění na trhu práce bez větších problémů. Vděčí za to systému výuky, který je nakloněn získávání mimoškolních praktických dovedností. VŠFS (budovy Estonská a Most) se řadí mezi bezbariérové.

Škola pořádá akce pro studenty a absolventy, zázemí lze nalézt ve studentském klubu TIM nebo v dobře fungující univerzitní knihovně. Lze získat i stipendia za studijní výsledky, nebo na reprezentaci školy ve sportu či mezinárodních soutěžích.