„Objevuj s námi… Buď taky Ostravská!“

Přírodní vědy jako biologie, matematika, fyzika, chemie, ekologie, geografie, ale i informatika jsou základem širokého záběru, kterým disponuje Přírodovědecká fakulta OU. Své studenty podporujeme ve vědeckovýzkumných aktivitách, ale i ve výjezdech do zahraničí, kde na předních evropských univerzitách mohou realizovat část svého studia a odbornou praxi. Prostřednictvím stipendií studentům pomáháme v realizaci jejich studijních, vědeckých nebo volnočasových projektů. Jako vědeckovýzkumná fakulta disponujeme špičkovým technickým vybavením, které studenti mohou využívat při studiu i ve svém výzkumu. Naší největší chloubou jsou však naše inspirativní osobnosti – erudovaní odborníci ve svých oborech, na které se obracejí média v závažných otázkách současnosti (například mezinárodně-politické dění, rozvoj našeho regionu, dopad činností člověka na životní prostředí nebo problematika rozvoje nových technologií). Jsme aktivní i na poli veřejného dění a pořádáme mnoho akcí pro veřejnost, do nichž se studenti také mohou zapojit – například známá Chemie na hradě, prestižní mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka nebo Letní přírodovědná škola.

Přírodovědecká fakulta je jednou ze šesti fakult Ostravské univerzity a byla založena v roce 1991.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech pokrývajících celé spektrum přírodních věd od biologie a chemie přes geologii a geografii až po matematiku, fyziku a informatiku. Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti s tím vykonává vědeckou, výzkumnou a vývojovou a další tvůrčí činnost.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v pedagogických profesích na různých stupních vzdělávání, v oblasti IT, v bankovnictví a financích, ve vědeckých a výzkumných pracovištích nebo ve specializovaných profesích, které využívají znalostí přírodních věd.

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+

prf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské studijní programy konají písemnou oborovou zkoušku, která může být realizována prostřednictvím IS Moodle. V případě nízkého počtu uchazečů, se uchazeči přijímají bez zkoušky. 

Uchazeči o magisterské studium konají písemnou oborovou zkoušku, která může být realizována prostřednictvím IS Moodle. 

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 55 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Třetí místo!

Třetí místo!

Přírodovědecká fakulta OU získala třetí místo v hodnocení přírodovědeckých fakult veřejných vysokých škol! číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.