Provozně ekonomická fakulta byla založena v roce 1952.

Studijní programy

Nabízí studium ekonomických, informatických a kulturně-hospodářských oborech, některé s přesahem do problematiky zemědělské výroby.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nižších a středních manažerských pozicích v různých odvětvích průmyslu, obchodu a služeb, v IT sektoru, v samostatném podnikání, ve státní správě a samosprávě jako odborníci na regionální rozvoj či ekonomiku zemědělství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky na všechny bakalářské obory se skládají ze písemných testů z matematiky a cizího jazyka. 

Přijímací zkoušky pro magisterské studium se pro všechny obory skládají z písemných testů z předmětu Ekonomie a management a z druhého předmětu, který se liší dle zvoleného oboru.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde