Matematicko-fyzikální fakulta vznikla roku 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty UK. MFF se podle počtu publikací ve světových odborných časopisech umisťuje na předních místech mezi vědeckými institucemi v ČR.

Studijní programy

Nabízí studium v celém spektru matematických, informatických a fyzikálních oborů - od teoretických po aplikované včetně studia učitelství.

Uplatnění

Absolventi se díky své univerzálnosti a rozvinuté schopnosti analytického myšlení uplatňují na nejrůznějších odborných či řídících pozicích v průmyslu, obchodu, IT, bankovním sektoru, v konzultačních firmách, ve výzkumu či ve školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika); v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.2018 (Bc.), nebo do 28.2.2018 (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců. Přes rok fakulta zároveň vyhlašuje další možnosti, jak studovat i na dalších světových kontinentech, např. v rámci výměnného pobytu lze studovat v Kanadě, USA, Argentině apod.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Eramus+ lze rovněž vyrazit i na praktickou stáž do některé z evropských zemí a to v rozsahu 2-12 měsíců. Ty jsou zprostředkovány na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektech jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. 

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.