Matematicko-fyzikální fakulta vznikla roku 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty UK. MFF se podle počtu publikací ve světových odborných časopisech umisťuje na předních místech mezi vědeckými institucemi v ČR.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou.

Stáže v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou.

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou.