Fakulta informačních technologií je nejmladší a velmi moderně vybavená fakulta Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta vznikla v roce 2009 oddělením informačních technologií od elektrotechnických oborů Fakulty elektrotechnické.

Studijní programy

Nabízí studium ve všech etapách studia pro informatické obory, které jsou plně srovnatelné s obory jiných zahraničních univerzit. Samozřejmostí je poskytnutí dostatečně širokého vědního základu, který student využije jak pro návazné studium, tak pro praxi. Programy zahrnují bohatý výběr předmětů od softwarového vývoje přes webové inženýrství, grafiku, teoretickou informatiku až k bezpečnostním technikám v programování. 

Uplatnění

Absolventi mají široké možnosti uplatnění v softwarových firmách jako odborníci na celý životní cyklus vývoje SW. Dále se uplatní jako administrátoři (DB servery, firemní systémy, aj.), dokážou vést tým lidí, zajišťovat projektové řízení v oblasti rizik. Časté uplatnění mají jako vysoce kvalifikovaní síťoví technici nebo odborníci bezpečnosti. Dalším uplatněním může být návrh grafického designu či konzultant SW firem. Při vyšší etapě vzdělání se absolvent uplatní jako vedoucí specializovaných týmů či manažer specializovaných SW firem.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Na bakalářských studijních programech se přijímací zkouška skládá ze dvou částí, z přijímací zkoušky z matematiky a přijímací zkoušky z českého jazyka. Přijímací zkouška z českého jazyka je odpuštěna občanům České Republiky nebo Slovenské republiky a uchazečům, kteří absolvovali střední či vysokou školu v českém jazyce.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 65 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta informačních technologií nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě tohoto programu má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.