Západočeská univerzita vznikla v roce 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Fakulty pedagogické. V současné době se skládá z osmi fakult a jednoho vysokoškolského ústavu realizujícího VŠ studium. Nabídka studia zahrnuje technické, humanitní, právní, pedagogické i umělecké obory.

TIP

Fakulta elektrotechnická

Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektronika a aplikovaná informatika   a dalších 9 oborů

Fakulta elektrotechnická

Fakulta aplikovaných věd

Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Číslicové systémy  Distribuované systémy a počítačové sítě   a dalších 32 oborů

Fakulta ekonomická

Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie  Ekonomika a management  Informační management  Management obchodních činností  Podniková ekonomika a management  Systémy projektového řízení

Fakulta filozofická

Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy  Antropologie populací minulosti  Archeologie  Blízkovýchodní studia  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - francouzština   a dalších 19 oborů

Fakulta pedagogická

Plzeň

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Geografie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 37 oborů

Fakulta právnická

Plzeň | testy

Obory: Právo  Veřejná správa

Fakulta strojní

Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Průmyslové inženýrství a management  Stavba energetických strojů a zařízení   a dalších 5 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Plzeň

Obory: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  Ergoterapie  Fyzioterapie  Ortotik-protetik  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Všeobecná sestra   a další 2 obory

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plzeň

Obory: Design  Design kovu a šperku  Fashion design  Ilustrace a grafický design  Ilustrace a grafika  Intermediální tvorba  Multimediální design  Sochařství

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči musí ale splnit jedno z následujících kritérii: a) absolvovat NSZ z matematiky s percentilem alespoň 70% b)být úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády v matematice či fyzice v posledních třech letech studia c) být úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg. Nesplní-li uchazeš ani jedno z kritérií, bude průměr známek rozhodujícím kritériem.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech