Česká zemědělská univerzita byla založena roku 1906, pod dnešním názvem působí od roku 1995. Skládá se z pěti fakult a dvou institutů realizujících studijní obory. Nabídka studia zahrnuje celou šíři zemědělských a lesnických oborů včetně souvisejících technických a ekonomických disciplín.

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  International Development and Agricultural Economics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 6 oborů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture and Food  Ekologické zemědělství  Hodnocení a ochrana půdy  Hospodaření v zemědělství  Chov koní  Chovatelství  Kvalita a zpracování zemědělských produktů  Kvalita produkce  Kynologie   a dalších 41 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Praha 6-Suchdol

Obory: Dendrologie a šlechtění lesních dřevin  Dendrology and Forest Tree Breeding  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Economics and Management of an Enterprise  Forest Engineering  Forest Management   a dalších 18 oborů

Fakulta životního prostředí

Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Krajinářství   a dalších 13 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Provozně ekonomická fakulta

Praha 6-Suchdol

Obory: Business Administration  Economics and Management  European Agrarian Diplomacy  Evropská agrární diplomacie  Hospodářská a kulturní studia  Informační management  Informatics  Informatika  Information Management   a dalších 12 oborů

Technická fakulta

Praha 6-Suchdol

Obory: Energetika  Engineering of Agricultural Technological Systems  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Inženýrství údržby  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení   a dalších 9 oborů