Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením dvou téměř nejstarších, nejtradičnějších vysokých škol – VŠMIEP Praha a VŠP Ostrava s více než 15letou tradicí. Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika a Právo. Součástí výuky je také navazující magisterský studijní program Podnikání s titulem Ing. a navazující magisterský studijní program Soukromoprávní studia s titulem Mgr.. Všechny nabízené studijní obory jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Škola se zaměřuje na kompetenční vzdělávání, kdy cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností, záměrem pak nulová nezaměstnanost absolventů. Vysoká škola podnikání a práva nabízí také komplexní program celoživotního vzdělávání. Studovat je možné na výukových pracovištích v Praze, Ostravě a Brně.

Vysoká škola podnikání a práva se sídlem v Praze na Vltavské ulici poskytuje vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti i praktické dovednosti požadované praxí. Posláním školy je připravovat odborníky v oblasti práva, podnikání a informatiky. Uplatnitelnost absolventů v praxi je pro nás zásadní. Studium je proto zaměřeno na praxi a požadavky zaměstnavatelů. Vychováváme podnikatele, manažery a specialisty, kteří jsou úspěšní ve svých oborech. Vedení školy sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je. V zájmu vytvoření co nejlepších časových i ekonomických podmínek pro studenty působíme ve třech největších městech české republiky – Praze, Ostravě a v Brně.

HODNOTY

INOVACE – náš přístup k tvorbě nabídky nových oborů vzdělávání, výukových metod, organizace výuky

UNIKÁTNÍ KOMBINACE – vyučujeme obory, předměty a témata v aktuálním právním rámci konkurenčního trhu ČR a EU pro co jejich nejefektivnější využití v podnikatelské či manažerské praxi

PODNIKAVOST – chápeme jako inovativní a kreativní filosofii řízení udržitelného úspěchu na konkurenčních komerčních trzích

KOMPETENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – studium, které přináší optimální kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností

PARTNERSTVÍ – máme zájem být dobrým partnerem jak pedagogům, studentům a absolventům, tak jiným školám a komerčním subjektům

VLASTNÍ CESTOU – nebojíme se kreativity, a je-li to v zájmu efektivnější výuky, nebojíme se experimentovat

MYŠLENKOVÝ TRUST – jsme otevřeným centrem myšlenek, znalostí, zkušeností, názorů, které sdílíme směrem ke studentům i veřejnosti

ÚSPĚCH – věříme, že když jsme sami úspěšní, můžeme cestu za úspěchem ukázat našim současným i budoucím studentům

www.vspp.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.

Termíny přijímacích pohovorů naleznete na stránkách školy

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Trumfy pro nás

Trumfy pro nás

1. VŠPP je součástí největšího Česko-slovenského společenství škol, Akademického holdingu. 2. Klientský přístup flexibilní zhlediska času i místa. Výuka je přizpůsobena potřebám studenta, učí se to, co skutečně potřebuje další zde číst více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte na den otevřených dveří! číst více