Fakulta aplikovaných věd byla založena v roce 1990. Vedle vzdělávacích programů zde probíhá také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech inženýrsko-přírodovědných disciplín od aplikované a inženýrské fyziky přes finanční statistiku a informatiku až po geomatiku.

Uplatnění

Absolventi se díky rozvinuté schopnosti analytického myšlení uplatňují na nejrůznějších odborných či řídících pozicích v průmyslu, obchodu, IT, bankovním sektoru, v konzultačních firmách, ve výzkumu či ve školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy se nekonají. Kritéria pro přijetí jsou určována pomocí středoškolského průměru uchazeče a jejich výsledkem v Národních srovnávacích zkouškách. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.