Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava prošla od roku 1990 výraznou restrukturalizací. V současné době na svých sedmi fakultách nabízí studium převážně v technických, technologických a ekonomických oborech na všech stupních studia - od bakalářského až po doktorské. Absolventi univerzity se uplatňují na nejrůznějších odborných pozicích v průmyslu a na manažerských pozicích v soukromé či veřejné sféře, případně na dalších místech.

Ekonomická fakulta

Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomie  Ekonomika a právo v podnikání  Ekonomika podniku  Ekonomika podniku (specializace Ekonomika a právo v podnikání)  Eurospráva  Finance  Informatika v ekonomice  Management   a dalších 10 oborů

Fakulta stavební

Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Building structures  Dopravní inženýrství  Dopravní stavby  Geotechnika  Konstrukce staveb  Městské inženýrství  Městské inženýrství a stavitelství   a dalších 7 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnost práce a procesů  Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Havarijní plánování a krizové řízení  Požární ochrana a bezpečnost  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Biomedicínské inženýrství  Biomedicínský technik  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Elektronika  Informatika  Informatika a výpočetní technika   a dalších 9 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Ekonomika a management v průmyslu  Chemická metalurgie  Chemické a enviromentální inženýrství   a dalších 14 oborů

Fakulta strojní

Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Aplikovaná mechanika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie   a dalších 17 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu  Automatizace technologických procesů  Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Ekonomika a řízení v oblasti surovin   a dalších 24 oborů

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech