Filozoficko-přírodovědecká fakulta nabízí studium ve všech typech studia, od bakalářského až po doktorské.  Činnost Filozoficko-přírodovědecké fakulty se opírá o široký kulturní kontext tradic města Opavy (Slezské zemské muzeum, Slezské divadlo s operní a činoherní scénou, Zemský archiv). 

Studijní programy

Studium na Filozoficko-přírodovědecké fakultě tématicky pokrývá širokou škálu oborů od přírodních, společenských a humanitních věd až po pedagogické i umělecké disciplíny. V rámci magisterského a doktorského studia jsou studenti zapojováni do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit,

Uplatnění

Uplatnění absolventů se odvíjí od studovaného oboru. Absolventi přírodovědeckých oborů se uplatní jako programátoři, vývojáři nebo správci databázových systémů, dále v oborech jako je komplexní servis a poradenství IT apod. Absolventi filozofických, humanitních a společenských oborů se uplatní ve vědeckých pracovištích, státní správě, v neziskové i komerční sféře, v oblasti cestovního ruchu aj. Absolventi uměleckých disciplín se mohou uplatnit jako fotoreportéři, odborní publicisté atd.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

U všech studijních programů, kde je konána přijímací zkouška talentová a písemná nebo ústní, skládají písemnou nebo ústní část pouze ti uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky. U studijních programů, kde je konána přijímací zkouška písemná, která předchází ústní zkoušce, musí uchazeč splnit minimum za písemnou část, aby mohl přistoupit k ústní části zkoušky.

U oborů, kde je to vyznačeno, bude v roce 2016 jako součást přijímacího řízení vyžadována národní srovnávací zkouška (NSZ).

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 31.5. (Ph.D.).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je do některých oborů možné podávat do 1.7.

Poznámka: poplatky za přihlášku se mohou u jednotlivých oborů lišit, rozhodujícím kritériem je obsah přijímacího řízení, více informací zde.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 540 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 640 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na 3-12 měsíců na studijní pobyt na vybranou zahraniční univerzitu do některé z evropských zemi. Fakulta nabízí také zprostředkování individuálního studia v zahraničí, výjezdy se stipendijními organizacemi, programy a nadacemi nebo jazykové a letní školy. Bližsí informace a možnostech studia v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci Erasmu mají studenti možnot vyjet na pracovní stáž v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia. Stáž je zajištěna v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo v jiné organizaci.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.