Slezská univerzita v Opavě byla založena ve druhé polovině roku 1991. V současné době je tvořena třemi fakultami, jedním vysokoškolským ústavem a několika dalšími pracovišti. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Fakulta veřejných politik a Matematický ústav sídlí v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta se nachází v Karviné. Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opava | testy

Obory: Angličtina (dvouoborové)  Angličtina (dvuooborové)  Angličtina (jednooborová)  Angličtina (jednooborové)  Angličtina + Český jazyk a literatura  Angličtina + Historie  Angličtina + Italština  Angličtina + Němčina   a dalších 64 oborů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Opava | testy

Obory: Edukační péče o seniory  Moderní dějiny střední Evropy  Sociální patologie a prevence  Středoevropská studia  Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě  Veřejná správa a regionální politika   a další 2 obory

Matematický ústav v Opavě

Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Geometrie a globální analýza  Matematická analýza  Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Karviná | testy

Obory: Bankovnictví  Bankovnictví (EN)  Ekonomika cestovního ruchu  Ekonomika podnikání v obchodě a službách  Ekonomika podnikání v obchodě a službách (EN)  Evropská integrace  Hotelnictví  Manažerská informatika   a dalších 9 oborů

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech