Nalezli jsme 3 školy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Informatika + Angličtina  Němčina + Italština  Historie (dvouoborové)  Český jazyk a literatura + Němčina  Astrofyzika  Bohemistika  Středověká archeologie  Český jazyk a literatura + Italština   a dalších 64 oborů

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Geometrie a globální analýza  Matematická analýza  Obecná matematika  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematické metody v ekonomice

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Všeobecná sestra  Veřejná správa a sociální politika  Sociální patologie a prevence  Středoevropská studia  Moderní dějiny střední Evropy  Edukační péče o seniory   a další 2 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test