Nalezli jsme 204 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Integrované systémy v budovách  Integrated Systems in Buildings   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderné inženýrství  Jaderná chemie  Fyzikální elektronika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Radiologická fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzikální technika  Aplikovaná informatika   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Building Structures  Architektura a stavitelství  Stavby pro energetiku  Geodesy and Cartography  Physical and Material Engineering  Požární bezpečnost staveb  Geomatika  Building and structural engineering   a dalších 30 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Marketing management  Ekonomika a management - specializace Finanční management  Ekonomika a management - specializace Sales management   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Biomedicínský technik (RJ)  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínský technik (EN)   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Softwarové inženýrství  Počítačové vidění a digitální obraz  Softwarové systémy  Počítačové inženýrství   a dalších 61 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Projektové řízení inovací v podniku  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Historie techniky

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Humanities  Politics and Society  International Relations and Diplomacy  Journalism and Communications  LLM  Visual Art Studies  Business and Law in International Markets  LLB Graduate Entry   a dalších 7 oborů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Business Economics and Management  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Řízení a ekonomika obchodu  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Automatizace řízení a informatika  Management obchodní činnosti   a dalších 13 oborů

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Veřejná správa  Mediální studia  Anglophone Studies  Asijská studia a mezinárodní vztahy  International Relations and European Studies  Mezinárodní vztahy a evropská studia   a dalších 13 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a expertní inženýrství

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Finanční a pojistná matematika  Economic Informatics  Obchodní podnikání  Ekonomická informatika  Účetnictví a finanční řízení podniku  Řízení a ekonomika podniku  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Development and Agricultural Economics  Tropical Forestry and Agroforestry  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Zemědělství tropů a subtropů   a dalších 5 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Teoretická informatika  Počítačové sítě a komunikace  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Paralelní a distribuované systémy  Počítačové systémy  Počítačová grafika  Aplikovaná informatika   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Global Business and Management (NEWTON Standard)  Marketing a Brand Management (NEWTON Standard)  Digitální marketing (NEWTON Premium)  Brand Management (NEWTON Premium)  Mezinárodní management   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Francouzština ve sféře podnikání  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Český jazyk a literatura  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Historie   a dalších 55 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Malba  Grafika  Klarinet  Lesní roh  Trubka  Kontrabas  Zpěv  Viola  Interpretace a teorie interpretace  Violoncello  Sochařství - volná tvorba  Cembalo  Intermediální umění  Kresba  Tvůrčí fotografie  Saxofon   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Fyzioterapie  Komunitní péče v porodní asistenci  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství  Všeobecné lékařství  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  General Medicine   a dalších 7 oborů