Nalezli jsme 204 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Integrované systémy v budovách  Integrated Systems in Buildings   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Diagnostika materiálů  Inženýrství pevných látek  Laserová technika a elektronika  Matematické inženýrství  Jaderné inženýrství  Radiologická technika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Optika a nanostruktury   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Water Engineering and Water Management  Mathematics in Civil Engineering  Konstrukce a dopravní stavby  Integrální bezpečnost staveb  Fyzikální a materiálové inženýrství  Matematika ve stavebním inženýrství   a dalších 32 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management  Finance - specializace Veřejné finance  Ekonomika a management - specializace Sales management  Finance - specializace Podnikové finance   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský inženýr (RJ)  Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Přístroje a metody pro biomedicínu  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací  Biomedicínský technik (EN)   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Počítačové hry a grafika  Software  Softwarové inženýrství  Web a multimedia  Avionika  Bioinformatika  Datové vědy  Komunikační systémy a sítě  Kybernetická bezpečnost  Kybernetika a robotika   a dalších 56 oborů

Fakulta elektrotechnická
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Jewish Studies: History and Culture  LLB Undergraduate Entry  Politics and Society  International Relations  Humanities, Society and Culture  International Relations and Diplomacy  Business Administration   a dalších 8 oborů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Čeština jako cizí jazyk  Angličtina jako cizí jazyk

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  International Relations and European Studies (EN)  Asijská studia a mezinárodní vztahy  Politologie  Anglofonní studia   a dalších 14 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Public Administration  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Automatizace řízení a informatika  Business Economics and Management  Ekonomická informatika  Economic Informatics   a dalších 12 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Finanční a pojistná matematika  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management cestovního ruchu (NEWTON Standard)  Globální podnikání a management (NEWTON Standard)  Mezinárodní management  Mediální management (NEWTON Standard)  Psychologie pro manažery (NEWTON Standard)   a dalších 7 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Medievistika  Sociologie  Historie  Český jazyk a literatura  Anglický jazyk  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 54 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Komunitní rozvoj  Management organizací služeb sociální práce  Zdravotně sociální pracovník  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Tvůrčí fotografie  Hoboj  Flétna  Viola  Intermediální umění  Kresba  Zpěv  Malba  Trubka  Saxofon  Interpretace a teorie interpretace  Grafika  Violoncello  Sochařství - volná tvorba  Lesní roh  Pozoun   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Zdravotní laborant  Všeobecné lékařství  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Komunitní péče v porodní asistenci  Všeobecná sestra  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví   a dalších 7 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Speciální pedagogika  Bohemistika v praxi   a dalších 32 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Fyzická geografie a geoekologie  Biofyzika  Experimentální biologie  Geografie (dvouoborové)  Chemie  Enviromentální geografie  Systematická biologie a ekologie  Biologie   a dalších 26 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Informatika (EN)  Počítačová grafika  Bezpečnost informačních technologií  Matematická informatika  Teoretická informatika  Bioinformatika   a dalších 17 oborů

Fakulta informatiky