Nalezli jsme 175 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Integrated Systems in Buildings  Automatické řízení a informatika  Počítačové a komunikační systémy  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Učitelství informatiky pro základní a střední školy

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderné inženýrství  Jaderná chemie  Fyzika a technika termojaderné fúze  Radiologická fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Informatická fyzika  Aplikované matematicko-stochastické metody   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Stavby pro energetiku  Inteligentní budovy  Geomatika  Inteligentní budovy (EN)  Building Structures  Geodézie a kartografie  Budovy a prostředí  Konstrukce a dopravní stavby  Geoinformatika   a dalších 9 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Finance - specializace Podnikové finance  Finance - specializace Veřejné finance

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Biomedicínský inženýr (EN)  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (RJ)  Civilní nouzové plánování   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Softwarové inženýrství  Počítačové vidění a digitální obraz  Počítačové inženýrství  Počítačová grafika  Technologické systémy  Kybernetická bezpečnost  Elektrické stroje, přístroje a pohony   a dalších 27 oborů

TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Humanities  International Relations and Diplomacy  LLM  LLB Graduate Entry

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.
TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika obchodu  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Finance a investiční management  Veřejná správa  Manažersko-ekonomický obor  Finance and Investment Management  Finance   a dalších 6 oborů

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Anglophone Studies  Politologie  Asijská studia a mezinárodní vztahy  International Relations and European Studies  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví   a dalších 6 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Commerce and Entrepreneurship  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomická informatika

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Development and Agricultural Economics  Tropical Forestry and Agroforestry  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Tropical Crop Management and Ecology   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Teoretická informatika  Paralelní a distribuované systémy  Počítačové systémy  Počítačová grafika  Počítačové sítě a komunikace  Aplikovaná informatika  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka   a dalších 7 oborů

Fakulta informatiky
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Mezinárodní management  Management lidských zdrojů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk a literatura  Historie  Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy  Polský jazyk a literatura (dvouoborové)  Německý jazyk a literatura   a dalších 32 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Management organizací služeb sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Klarinet  Lesní roh  Trubka  Malba  Kontrabas  Viola  Zpěv  Violoncello  Intermediální umění  Fagot  Grafika  Kresba  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Cembalo  Klavír  Housle  Pozoun  Hoboj  Flétna

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Komunitní péče v porodní asistenci  Intenzivní péče  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Fyzioterapie

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie  Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Aplikovaná matematika  Politická a kulturní geografie  Analytická chemie pevné fáze   a dalších 11 oborů