Nalezli jsme 175 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Integrated Systems in Buildings  Automatické řízení a informatika  Počítačové a komunikační systémy  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Učitelství informatiky pro základní a střední školy

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Diagnostika materiálů  Inženýrství pevných látek  Laserová technika a elektronika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Optika a nanostruktury  Informatická fyzika  Matematická informatika  Jaderná chemie   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Integrální bezpečnost staveb  Stavby pro energetiku  Geomatika  Budovy a prostředí  Building Structures  Geodézie a kartografie  Geoinformatika  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby   a dalších 10 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Finance - specializace Veřejné finance  Finance - specializace Podnikové finance

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský inženýr (RJ)  Přístroje a metody pro biomedicínu  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Civilní nouzové plánování  Biomedicínský inženýr  Biomedicínský inženýr (EN)   a další 2 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Avionika  Bioinformatika  Datové vědy  Komunikační systémy a sítě  Kybernetická bezpečnost  Kybernetika a robotika  Počítačová grafika a interakce  Počítačové inženýrství  Radiová a optická technika   a dalších 25 oborů

Fakulta elektrotechnická
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: International Relations and Diplomacy  LLM  LLB Graduate Entry  Humanities

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.
TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Anglophone Studies  Asijská studia a mezinárodní vztahy  Regionální studia a mezinárodní obchod  Politologie  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  Mezinárodní vztahy a evropská studia   a dalších 6 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Public Administration  Automatizace řízení a informatika  Finance a investiční management  Manažersko-ekonomický obor  Business Economics and Management  Veřejná správa  Finance  Řízení a ekonomika obchodu   a dalších 5 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Řízení a ekonomika podniku  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Účetnictví a finanční řízení podniku  Ekonomická informatika  Commerce and Entrepreneurship

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Mezinárodní management  Management lidských zdrojů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Medievistika  Český jazyk a literatura  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy  Angličtina pro překladatelskou praxi   a dalších 32 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Management organizací služeb sociální práce

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Flétna  Kresba  Zpěv  Malba  Trubka  Saxofon  Intermediální umění  Grafika  Violoncello  Cembalo  Sochařství - volná tvorba  Fagot  Housle  Hoboj  Viola  Pozoun  Klarinet  Kontrabas  Klavír  Lesní roh

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelská péče v geriatrii  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Intenzivní péče  Komunitní péče v porodní asistenci  Fyzioterapie  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Speciální pedagogika  Učitelství hudební výchovy pro střední školy (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku  Tělesná výchova a sport (dvouoborové)  Sociální pedagogika   a dalších 16 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Fyzická geografie a geoekologie  Biofyzika  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Informační systémy  Experimentální biologie  Modelování v environmentální geografii   a dalších 11 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Počítačová grafika  Bezpečnost informačních technologií  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Teoretická informatika  Zpracování obrazu  Bioinformatika   a dalších 7 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: MSc International Management  MSc Computing

Prague College