Nalezli jsme 6 škol

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní stavitelství  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytická chemie  Organic Chemistry  Chemické inženýrství  Fyzikální chemie  Anorganická chemie  Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů  Polymerní materiály a kompozity  Surface Engineering   a dalších 32 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Management  Ekonomika a provoz podniku  Pojistné inženýrství  Ekonomika a management podniku  Ekonomika veřejného sektoru  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě   a dalších 13 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Kulturní dějiny - Dějiny literární kultury  Kulturní dějiny - Gender history  Philosophy  Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví  Kulturní dějiny: Soudobé dějiny   a dalších 23 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Perioperační péče  Radiologický asistent  Ošetřovatelství  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Všeobecná sestra  Porodní asistentka  Zdravotnický záchranář   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Informační, komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Informační technologie  Řízení procesů  Komunikační a řídicí technologie  Komunikační a mikroprocesorová technika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma