Nalezli jsme 6 škol

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla   a dalších 10 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Chemical Engineering  Analýza biologických materiálů  Anorganická technologie  Organická chemie  Anorganická chemie  Chemické inženýrství  Anorganická a bioanorganická chemie   a dalších 32 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Ekonomika a management podniku  Ekonomika veřejného sektoru  Regional Development and Governance  Regional and Public Economics  Informatika ve veřejné správě  Aplikovaná informatika  Informační a bezpečnostní systémy   a dalších 13 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Informační technologie  Informační, komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Řízení procesů  Komunikační a mikroprocesorová technika  Komunikační a řídicí technologie

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Religious Studies  Filozofie  Sociální antropologie  Anglický jazyk pro odbornou praxi  Historie  Religionistika  Německý jazyk pro odbornou praxi  Philosophy  Ochrana hmotných památek (dvouoborové)   a dalších 19 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Ošetřovatelství  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Zdravotně-sociální pracovník   a další 3 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma