Nalezli jsme 7 škol

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Manažerská ekonomika  Aplikovaná informatika- Informační technologie  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia   a další 3 obory

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Materiálové inženýrství  Zdravotní laborant  Analýza biologických materiálů  Inorganic Technology  Surface Engineering  Organická chemie  Bioanalytik  Environmentální inženýrství  Environmental Engineering   a dalších 31 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Ekonomika veřejného sektoru  Pojistné inženýrství  Ekonomika a provoz podniku  Regional and Information Management  Informatics within Public Administration  Management finančních rizik  Regional and Public Economics   a dalších 13 oborů

Fakulta ekonomicko-správní
TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Technologie a řízení dopravy  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla   a dalších 8 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Zdravotně-sociální pracovník  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Zdravotnický záchranář  Porodní asistentka  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Všeobecná sestra  Radiologický asistent   a další 2 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Komunikační a mikroprocesorová technika  Řízení procesů  Informační technologie  Information, Communication and Control Technologies  Informační, komunikační a řídicí technologie  Komunikační a řídicí technologie

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Philosophy  Kulturní dějiny: Soudobé dějiny  Resocializační pedagogika  Anglický jazyk - specializace v pedagogice  English for education  English Language Teacher Education  Kulturní dějiny - Gender history   a dalších 20 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma