Nalezli jsme 7 škol

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Podnikání  Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT  Právo v podnikání  Manažerská ekonomika  Aplikovaná informatika- Informační technologie   a další 3 obory

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a dalších 8 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická a bioanorganická chemie  Technická fyzikální chemie  Anorganická technologie  Inorganic Technology  Chemie a technická chemie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Surface Engineering   a dalších 33 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Informatika ve veřejné správě  Informační a bezpečnostní systémy  Regionální a informační management  Pojistné inženýrství  Regional and Information Management  Management finančních rizik   a dalších 14 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Řízení procesů  Informační technologie  Information, Communication and Control Technologies  Komunikační a řídicí technologie  Informační, komunikační a řídicí technologie  Komunikační a mikroprocesorová technika

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Religious Studies  Historie (dvouoborové)  Religionistika  Sociální antropologie  Německý jazyk pro odbornou praxi  Philosophy  Kulturní dějiny - Dějiny literární kultury  Učitelství anglického jazyka  Filozofie   a dalších 18 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Zdravotně-sociální pracovník  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Porodní asistentka  Všeobecná sestra   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma