Nalezli jsme 6 škol

TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Regional Development and Governance  Regional and Public Economics  Informatika ve veřejné správě  Informační a bezpečnostní systémy  Ekonomika a management podniku  Regionální a informační management   a dalších 14 oborů

Fakulta ekonomicko-správní
TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní management, marketing a logistika   a dalších 10 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Chemie a technická chemie  Anorganická chemie  Environmentální inženýrství  Ochrana životního prostředí  Technická fyzikální chemie  Environmental Engineering  Anorganická a bioanorganická chemie  Organická chemie   a dalších 32 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Kulturní dějiny  Kulturní dějiny: Regionální  Sociální antropologie  Religionistika  History  Historie (dvouoborové)  Philosophy  Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika  Resocializační pedagogika   a dalších 19 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Ošetřovatelství  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  Porodní asistentka  Perioperační péče   a další 4 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Informační, komunikační a řídicí technologie  Informační technologie  Řízení procesů  Information, Communication and Control Technologies  Komunikační a řídicí technologie  Komunikační a mikroprocesorová technika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma