Nalezli jsme 198 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie (EN)  Informační a řídicí technologie  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie v administrativě

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Matematické inženýrství  Jaderné inženýrství  Radiologická technika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Inženýrství pevných látek  Diagnostika materiálů  Fyzikální technika  Matematická informatika   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Konstrukce a dopravní stavby  Building Structures  Realizace pozemních a inženýrských staveb  Územní informační systémy pro veřejnou správu  Architektura a stavitelství  Požární bezpečnost staveb   a dalších 7 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management  Ekonomika a management - specializace Sales management  Ekonomika a management - specializace Marketing management   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací  Biomedicínský technik (EN)  Fyzioterapie  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Manažerská informatika  Počítačové hry a grafika  Software  Softwarové inženýrství  Web a multimedia  Informatika a počítačové vědy  Počítačové systémy  Softwarové systémy  Komunikace a elektronika   a dalších 13 oborů

Fakulta elektrotechnická
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Jewish Studies: History and Culture  LLB Undergraduate Entry  Politics and Society  International Relations  Humanities, Society and Culture  Business Administration  Journalism and Communications   a další 3 obory

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Veřejná správa  Anglophone Studies  Anglofonní studia  Mezinárodní vztahy a evropská studia  International Relations and European Studies  Humanitní studia  Bezpečnost a technologie komunikace  Průmyslové vlastnictví   a další 3 obory

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Public Administration  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Business Economics and Management  Automatizace řízení a informatika  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Management obchodní činnosti   a dalších 5 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Finanční a pojistná matematika  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomická informatika  Účetnictví a finanční řízení podniku   a další 2 obory

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Mediální management (NEWTON Premium)  Management cestovního ruchu (NEWTON Standard)  Globální podnikání a management (NEWTON Standard)  Change Management (NEWTON Business)  Psychologie pro manažery (NEWTON Standard)   a dalších 7 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sociologie  Historie  Angličtina ve sféře podnikání  Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)  Filozofie  Historie (dvouoborové)  Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)   a dalších 20 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Tvůrčí fotografie  Hoboj  Viola  Intermediální umění  Malba  Kresba  Sochařství - volná tvorba  Grafika  Lesní roh  Violoncello  Saxofon  Pozoun  Fagot  Cembalo  Housle  Zpěv  Kontrabas  Klarinet  Klavír   a další 2 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Zdravotní laborant  Zdravotnický záchranář  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Radiologický asistent  Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací  Nutriční terapeut

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Bohemistika v praxi  Učitelství pro mateřské školy  Speciální pedagogika   a dalších 14 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie  Geografie (dvouoborové)  Aplikovaná ekologie  Chemie  Biofyzika  Systematická biologie a ekologie  Fyzika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika   a dalších 13 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Aplikovaná informatika  Matematická informatika  Bioinformatika  Paralelní a distribuované systémy  Sociální informatika  Informatika ve veřejné správě   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky