Nalezli jsme 197 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie (EN)  Informační a řídicí technologie  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie v administrativě

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Fyzikální elektronika  Fyzikální technika  Aplikovaná informatika  Diagnostika materiálů  Inženýrství pevných látek  Matematické inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Radiologická technika   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Building Structures  Požární bezpečnost staveb  Územní informační systémy pro veřejnou správu  Realizace pozemních a inženýrských staveb  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Architektura a stavitelství   a dalších 7 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Marketing management  Ekonomika a management - specializace Management lidských zdrojů  Ekonomika a management - specializace Finanční management   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik (RJ)  Radiologický asistent  Biomedicínský technik  Zdravotnický záchranář  Biomedicínský technik (EN)  Plánování a řízení krizových situací   a další 4 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Softwarové inženýrství  Softwarové systémy  Senzory a přístrojová technika  Aplikovaná elektrotechnika  Internet věcí  Systémy a řízení  Informatika a počítačové vědy  Elektrotechnika a management   a dalších 14 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: LLB Undergraduate Entry  Politics and Society  Journalism and Communications  Visual Art Studies  Business Administration: Marketing and Communications Emphasis  Business Administration  Humanities, Society and Culture   a další 3 obory

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Business Economics and Management  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Sociálně ekonomický obor  Automatizace řízení a informatika  Management obchodní činnosti  Finances  Economic Informatics  Veřejná správa   a další 4 obory

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Veřejná správa  Průmyslové vlastnictví  Anglophone Studies  Mezinárodní obchod  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Anglofonní studia  Bezpečnost a technologie komunikace  Humanitní studia  International Business   a další 2 obory

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Učitelství odborných předmětů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Regional and European Project Management  Finanční a pojistná matematika  Economic Informatics  Obchodní podnikání  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Zemědělství tropů a subtropů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Počítačové sítě a komunikace  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika a zpracování obrazu   a dalších 7 oborů

Fakulta informatiky
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Globální podnikání a management (NEWTON Standard)  Global Business and Management (NEWTON Standard)  Marketing a Brand Management (NEWTON Standard)  Digitální marketing (NEWTON Premium)  Brand Management (NEWTON Premium)   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Francouzština ve sféře podnikání  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Němčina ve sféře podnikání  Historie  Psychologie (jednooborové)   a dalších 21 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Malba  Grafika  Lesní roh  Zpěv  Trubka  Sochařství - volná tvorba  Cembalo  Intermediální umění  Kresba  Tvůrčí fotografie  Saxofon  Hoboj  Flétna  Fagot  Pozoun  Viola  Violoncello  Housle  Kontrabas   a další 2 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Radiologický asistent  Fyzioterapie  Zdravotnický záchranář  Ochrana veřejného zdraví  Nutriční terapeut  Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací  Porodní asistentka