Nalezli jsme 194 škol

Co bude po škole? Kdo má o absolventy zájem? Zjistit
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Vodní hospodářství a vodní stavby  Konstrukce pozemních staveb  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Management a ekonomika ve stavebnictví  Příprava, realizace a provoz staveb  Building Structures   a dalších 5 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Zdravotní laborant  Plánování a řízení krizových situací  Radiologický asistent  Informační a komunikační technologie v lékařství  Biomedicínský technik  Zdravotnický záchranář  Fyzioterapie   a další 2 obory

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Kybernetika a měření  Systémy a řízení  Multimediální technika  Informatika a počítačové vědy  Web a multimedia  Manažerská informatika  Počítačové systémy  Komunikace a elektronika   a dalších 21 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: LLB Undergraduate Entry  Business Administration  International Relations  Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis  Politics and Society  Humanities, Society and Culture   a další 4 obory

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Čeština jako cizí jazyk  Angličtina jako cizí jazyk

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: International Business  Anglophone Studies  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Mediální studia  Veřejná správa  Mezinárodní obchod  Humanitní studia  International Relations and European Studies   a další 2 obory

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Manažersko-ekonomický obor  Management obchodní činnosti  Management cestovního ruchu  Sociálně ekonomický obor

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Zemědělství tropů a subtropů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Ekonomická informatika  Economic Informatics  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Strukturální politika EU pro veřejnou správu

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Počítačové sítě a komunikace  Počítačové systémy a zpracování dat  Aplikovaná informatika  Informatika ve veřejné správě  Počítačová grafika a zpracování obrazu   a dalších 6 oborů

Fakulta informatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Audiovizuální tvorba  Lázeňství a turismus  Informatika + Angličtina  Knihovnictví  Angličtina pro školskou praxi  Monitorování životního prostředí  Historie - muzeologie  Český jazyk a literatura + Historie   a dalších 24 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Veřejná správa a sociální politika  Edukační péče o seniory  Sociální patologie a prevence  Všeobecná sestra

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Aplikovaná matematika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Veřejná ekonomika a správa  Manažerská informatika  Účetnictví a daně  Podniková ekonomika a managemen  Sociální management  Podniková ekonomika a management  Bankovnictví

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Praha 8-Libeň

Obory: Účetnictví  Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání  Management organizací

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Business Finance and Accounting  BSc (Hons) Computing  BA (Hons) Creative Media Production  BA (Hons) Graphic Design  BA (Hons) International Business Management  BA (Hons) Fine Art Experimental Media

Prague College
TIP

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Mladá Boleslav, Praha 3 - Žižkov | testy

Obory: Podniková ekonomika a finanční management  Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů  Podniková ekonomika a management obchodu  Business Administration and Sales  Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality  Business Administration and Financial Management

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Ruština ve sféře podnikání  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Angličtina ve sféře podnikání  Němčina ve sféře podnikání   a dalších 21 oborů