Nalezli jsme 196 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie v administrativě

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Radiologická technika  Inženýrství pevných látek  Jaderná chemie  Fyzikální elektronika  Jaderné inženýrství  Fyzikální technika  Aplikovaná informatika  Aplikace softwarového inženýrství   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Požární bezpečnost staveb  Management a ekonomika ve stavebnictví  Architektura a stavitelství  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Konstrukce pozemních staveb  Realizace pozemních a inženýrských staveb   a dalších 7 oborů

Fakulta stavební
TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Masarykův ústav vyšších studií

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Web a multimedia  Robotika  Elektrotechnika a management  Manažerská informatika  Multimediální technika  Aplikovaná elektronika  Komunikační technika  Systémy a řízení   a dalších 13 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: LLB Undergraduate Entry  Business Administration  Business Administration: Marketing and Communications Emphasis  Visual Art Studies  International Relations  Jewish Studies: History and Culture   a další 4 obory

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Čeština jako cizí jazyk  Angličtina jako cizí jazyk

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Zemědělství tropů a subtropů

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mezinárodní obchod  Bezpečnost a technologie komunikace  Mediální studia  Mezinárodní vztahy a evropská studia  International Relations and European Studies  Humanitní studia  Veřejná správa  Průmyslové vlastnictví   a další 3 obory

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Business Economics and Management  Management obchodní činnosti  Sociálně ekonomický obor  Management cestovního ruchu   a dalších 5 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Economic Informatics  Obchodní podnikání  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Účetnictví a finanční řízení podniku  Řízení a ekonomika podniku   a další 2 obory

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a Brand Management (NEWTON Business)  Psychologie pro manažery (NEWTON Business)  Management cestovního ruchu (NEWTON Business)  Mezinárodní finance a management (NEWTON Premium)   a dalších 11 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Paralelní a distribuované systémy  Matematická informatika  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Aplikovaná informatika  Bioinformatika  Informatika ve veřejné správě   a dalších 6 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Business Finance and Accounting  BSc (Hons) Computing  BA (Hons) International Business Management  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  BA (Hons) Graphic Design  BA (Hons) Communications & Media Studies

Prague College

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Praha 8-Libeň

Obory: Management organizací  Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání  Účetnictví

TIP

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Mladá Boleslav, Praha 3 - Žižkov | testy

Obory: Business Administration and Sales  Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů  Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality  Podniková ekonomika a finanční management   a další 2 obory

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání  Toxikologie a analýza škodlivin   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Informační management  Management cestovního ruchu  Finanční management  Aplikovaná informatika

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Sociální patologie a prevence  Výchovná práce ve speciálních zařízeních   a dalších 24 oborů