Nalezli jsme 8 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: General Problems of Mathematics (EN)  Fyzika  Computer Modelling in Science and Technology  Informatika (dvouoborové)  Informační systémy  Applied nanotechnology  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)   a dalších 28 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Filozofie (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a dalších 48 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Historie (dvouoborové)  České dějiny  Tschechische Geschichte  Dokumentace památek  Německá literatura  Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)  Kulturní historie   a dalších 15 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Sociální práce  Řízení v sociální práci  Regionální rozvoj a veřejná správa

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Grafický design  Kurátorská studia  Design  Photography and Time-Based Media  Vizuální komunikace  Fotografie a intermediální tvorba

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiálové vědy  Příprava a řízení výroby  Materiály a technologie v dopravě  Energetika - teplárenství  Materiály  Řízení výroby  Strojírenská technologie

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vodní hospodářství  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Revitalizace krajiny  Ochrana životního prostředí  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma