Nalezli jsme 8 škol

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Fyzika (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)  Applied nanotechnology (EN)   a dalších 29 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sociální pedagogika  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ  Politologie (dvouoborové)  Výtvarná výchova pro pomáhající profese   a dalších 47 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Politologie (dvouoborové)  Historie  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Společenské vědy (dvouoborové)   a dalších 18 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Regionální rozvoj a veřejná správa  Ekonomika a management  Sociální práce  Řízení v sociální práci

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vizuální komunikace  Kurátorská studia  Photography and Time-Based Media  Design  Grafický design  Fotografie a intermediální tvorba

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály  Řízení výroby  Materiály a technologie v dopravě  Strojírenská technologie  Příprava a řízení výroby  Energetika - teplárenství  Materiálové vědy

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Odpadové hospodářství  Environmentální analytická chemie  Vodní hospodářství  Revitalizace krajiny  Ochrana životního prostředí

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma