Nalezli jsme 8 škol

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Sport a zdraví (jednooborové)  Teorie výtvarné výchovy  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Teorie vzdělávání v bohemistice  Filozofie (dvouoborové)   a dalších 41 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Informatika (dvouoborové)  Geografie střední Evropy  Fyzika (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)  Matematika a její použití v přírodních vědách  Geografie   a dalších 27 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fyzioterapie  Ergoterapie  Všeobecná sestra  Porodní asistentka

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Kulturní historie  Společenské vědy (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)  Německá literatura  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení sociální práce  Řízení v sociální práci

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vizuální komunikace  Photography and Time-Based Media  Design  Grafický design  Kurátorská studia  Photography  Fotografie a intermediální tvorba

Fakulta výrobních technologií a managementu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Řízení výroby  Materiály a technologie v dopravě  Příprava a řízení výroby  Strojírenská technologie  Materiály  Materiálové vědy

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ochrana životního prostředí v průmyslu  Ochrana životního prostředí  Revitalizace krajiny  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Vodní hospodářství  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma