Nalezli jsme 8 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Applied nanotechnology (EN)  Informatika (dvouoborové)  Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Applied nanotechnology  Obecné otázky matematiky  Chemie (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie   a dalších 28 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Tělesná výchova a sport  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika  Učitelství pro mateřské školy  Speciální pedagogika - poradenství   a dalších 47 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  České dějiny  Společenské vědy (dvouoborové)  Historie  Politologie (dvouoborové)  Německá literatura  Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu   a dalších 15 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Design  Kurátorská studia  Fotografie a intermediální tvorba  Vizuální komunikace  Grafický design  Photography and Time-Based Media

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Řízení výroby  Energetika - teplárenství  Materiálové vědy  Příprava a řízení výroby  Materiály  Strojírenská technologie

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ochrana životního prostředí  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Revitalizace krajiny  Environmentální analytická chemie  Vodní hospodářství  Odpadové hospodářství  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma