Nalezli jsme 8 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2017 od 31.10. do 3.11.2017, Výstaviště Brno
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fyzika (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Biologie (dvouoborové)  Geografie  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Informatika (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)   a dalších 26 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sport a zdraví (jednooborové)  Popularizace hudby a organizace hudebního života  Historie (dvouoborové)  Teorie vzdělávání v bohemistice  Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)   a dalších 42 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Ergoterapie  Fyzioterapie

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Společenské vědy (dvouoborové)  Politologie (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Kulturní historie  Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)   a dalších 16 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení sociální práce  Řízení v sociální práci

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vizuální komunikace  Photography and Time-Based Media  Grafický design  Kurátorská studia  Fotografie a intermediální tvorba  Design  Photography

Fakulta výrobních technologií a managementu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiálové vědy  Příprava a řízení výroby  Materiály a technologie v dopravě  Energetika - teplárenství  Materiály  Strojírenská technologie  Řízení výroby

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ochrana životního prostředí  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Environmentální analytická chemie  Vodní hospodářství  Revitalizace krajiny  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma