Nalezli jsme 9 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Geografie   a dalších 28 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol  Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborová)  Výtvarná výchova (dvouoborové)  Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání   a dalších 43 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Czech Management Institute Praha

Plzeň – Jižní Předměstí, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Praha 2, Hradec Králové

Obory: MBA program - pro ekonomy  BBA - Ekonomika a management  MBA program - pro neekonomy

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Kulturní historie  Historie  České dějiny  Německá literatura  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 16 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Řízení sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fotografie a intermediální tvorba  Vizuální komunikace  Photography  Photography and Time-Based Media  Kurátorská studia  Design  Grafický design

Fakulta výrobních technologií a managementu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Energetika - teplárenství  Řízení výroby  Příprava a řízení výroby  Strojírenská technologie  Materiálové vědy  Materiály

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vodní hospodářství  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Environmentální analytická chemie  Revitalizace krajiny  Odpadové hospodářství  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Ochrana životního prostředí

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma