Nalezli jsme 8 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Matematika (dvouoborové)  Biologie  Informatika (dvouoborové)  Informační systémy  Aplikované počítačové modelování  Fyzika (dvouoborové)  Biologie (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)   a dalších 25 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol  Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura  Hudební výchova (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport   a dalších 42 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Ergoterapie  Fyzioterapie

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Tschechische Geschichte  Filozofie (dvouoborové)  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Řízení v sociální práci  Regionální rozvoj a veřejná správa  Ekonomika a management  Řízení sociální práce

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vizuální komunikace  Grafický design  Fotografie a intermediální tvorba  Photography and Time-Based Media  Design  Photography  Kurátorská studia

Fakulta výrobních technologií a managementu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Příprava a řízení výroby  Materiály a technologie v dopravě  Řízení výroby  Strojírenská technologie  Materiálové vědy  Energetika - teplárenství  Materiály

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Vodní hospodářství  Ochrana životního prostředí  Revitalizace krajiny  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Ochrana životního prostředí v průmyslu

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma