Nalezli jsme 8 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Biologie (dvouoborové)  Applied nanotechnology (EN)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Applied Computer Modelling  Geografie   a dalších 27 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika  Učitelství pro mateřské školy  Výtvarná výchova (dvouoborové)  Sociální pedagogika   a dalších 43 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Ergoterapie  Fyzioterapie

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu  Dokumentace památek  Historie (jednooborové)  Politologie (dvouoborové)  Německá literatura  Interkulturní germanistika  Politická filozofie  Historie   a dalších 14 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Řízení v sociální práci  Řízení sociální práce  Regionální rozvoj a veřejná správa  Ekonomika a management

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fotografie a intermediální tvorba  Grafický design  Photography  Kurátorská studia  Design  Vizuální komunikace  Photography and Time-Based Media

Fakulta výrobních technologií a managementu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiály  Řízení výroby  Materiály a technologie v dopravě  Strojírenská technologie  Příprava a řízení výroby  Materiálové vědy

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Vodní hospodářství  Odpadové hospodářství  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Ochrana životního prostředí  Environmentální analytická chemie  Revitalizace krajiny

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma