Fakulta životního prostředí vznikla v roce 1991 a je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí

Studijní programy

Nabízí studium v oborech zaměřených na problematiku ekologie a životního prostředí s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.

Uplatnění

Absolventi nacházejí široké uplatnění např. v úřadech státní správy a samosprávy, v kontrolních a inspekčních orgánech, v podnikové sféře, ve výzkumných ústavech, v institucích ochrany přírody, v hygienické službě nebo ve správách CHKO a NP.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium bakalářského studijního programu a oboru budou přijímáni bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů o bakalářské studium je prospěch z biologie (případně botaniky a zoologie) a chemie (případně anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie) na výročních vysvědčeních 1. – 3. ročníku a pololetním vysvědčením 4. ročníku střední školy nebo středního odborného učiliště s maturitou. U víceletých gymnázií nebo jiných typů středních škol s maturitou bude vzat v úvahu prospěch z posledních, max. čtyř ročníků studia. Základem pro výpočet pořadí bude vždy součet osmi známek - čtyř z biologie a čtyř z chemie. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc. i Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.