Filozofická fakulta vznikla v roce 2006 transformací Ústavu humanitních studií.

Studijní programy

Nabízí studium v programech zaměřených na historické vědy, společenské vědy, politologii, klasické humanitní obory jako filozofie nebo estetika, německý jazyk a německá studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti školství a vzdělávání, ve státní správě, kulturních institucích případně v humanitně zaměřených vědeckých a výzkumných ústavech. Jsou rovněž připraveni na působení v komerční sféře.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářských oborů je skládána ve formě motivačního pohovoru týkajícího se jednotlivých oborů.

Přijímací zkouška do magisterských oborů se většinou promíjí v případě, že uchazeč již absolvoval bakalářský program se stejným změřením, nebo má formu motivačního pohovoru. 

Přijímací zkouška do doktorského studia se koná ve formě odborné rozpravy.

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc. a Mgr.), 21.4. (PhD.). 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců. 

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.