Fakulta sociálně ekonomická vznikla v roce 1991 a je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia.

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené na ekonomické a sociální obory v bakalářském a magisterském stupni.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v podnikatelské sféře i ve veřejném sektoru na pozicích podnikových ekonomů a manažerů, finančních manažerů a v oblasti sociální práce.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči budou přijati na základě kvality jejich portfolia nebo výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP Scio).

Při splnění zvláštních podmínek se mohou o studium ucházet i absolventi celoživotního vzdělávání FSE.

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta sociálně ekonomická nabízí studium v zahraničí pomocí několika programů. Jejich kompletní nabídku a bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Pro studenty Fakulty sociálně ekonomické je možné se zúčastnit i zahraničních pracovních stáží. Bližší informace naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.