Fakulta zdravotnických studií vznikla roku 2012 přeměnou Ústavu zdravotnických studií, který byl založen roku 2003. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Studijní programy

Nabízí studium v bakalářském stupni v oborech všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie a ergoterapie. Obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která má formu písemných testů. Dle zvoleného oboru se uchazeč účastní pouze testu z biologie člověka nebo testu z biologie člověka a somatologie.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je pro obory Porodní asistence a Ergoterapie možné podávat do 31.7.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti absolvovat část svého studia na některé z partnerských škol v evropských zemích.

Stáže v zahraničí

Erasmus+ zprostředkovává rovněž možnost vycestovat na pracovní stáž do zahraničí.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.