Fakulta umění a designu vznikla v roce 2000, do roku 2008 fungovala pod názvem Fakulta užitého umění a designu.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech umělecko-průmyslového zaměření konkrétně design, grafický design, fotografie a intermediální tvorba a v magisterském studiu navíc i kurátorská studia.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v designerských a výtvarných ateliérech, v oblasti médií, reklamy a marketingu, v sektoru průmyslových a výrobních podniků.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Ke studiu je přijímán uchazeč na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Přijímací řízení je dvoukolové. V 1. kole předkládá uchazeč své domácí práce. Ve 2. kole absolvuje uchazeč ostatní disciplíny (kresba, modelování, malba, pohovor, písemný test z dějin umění - záleží na zvoleném oboru).

Přihlášky je možné podávat do 16.1. (Bc., prodlouženo do 28.1.),  28.2. (Mgr.), 29.3. (Mgr. - Kurátorská studia)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí i zahraniční pracovní stáže. Délka trvání je 2 až 12 měsíců. Bližší informace o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.