Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zřízena v roce 1991. Nabízí studium na osmi fakultách v technicky i humanitně zaměřených oborech ve všech stupních vysokoškolského studia.

www.ujep.cz

TIP

Přírodovědecká fakulta

Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology (EN)  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 26 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (jednooborové)   a dalších 42 oborů

Filozofická fakulta

Ústí nad Labem

Obory: Archivnictví a spisová služba  České dějiny  Dokumentace památek  Filozofie (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Interkulturní germanistika  Kulturní historie   a dalších 13 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení sociální práce  Řízení v sociální práci

Fakulta umění a designu

Ústí nad Labem

Obory: Design  Fotografie a intermediální tvorba  Grafický design  Kurátorská studia  Photography  Photography and Time-Based Media  Vizuální komunikace

Fakulta výrobních technologií a managementu

Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiálové vědy  Materiály  Materiály a technologie v dopravě  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Strojírenská technologie

Fakulta životního prostředí

Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Revitalizace krajiny  Vodní hospodářství

Fakulta zdravotnických studií

Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra