Tady na severu je život o fous drsnější než jinde. Náš region se dodnes hojí ze šrámů způsobených povrchovou těžbou, těžkým průmyslem, necitlivou výstavbou… O to víc si ale dokážeme užít i tu krásu, která nás obklopuje – České středohoří, Českosaské Švýcarsko a další přírodní unikáty Ústeckého kraje. A o to víc energie dokážeme věnovat studiu, práci, podnikání, i zábavě. Život u nás je možná drsnější, ale taky opravdovější.

Tenhle rozdíl brzy poznáte i na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. My z UJEP jsme totiž seveřani tělem i duší! Neposkytujeme studium pro studium, ale pro praxi. Vedeme studenty k samostatnosti, píli a kreativitě, ale taky soudržnosti a společenské odpovědnosti. Snažíme se, aby se u nás nikdo necítil ztracený a aby se měl vždycky na koho obrátit. A konečně taky podporujeme společenské, sportovní a kulturní vyžití studentů, protože jen v knihovnách a laboratořích se žít nedá. Svá nejlepší léta na UJEP určitě nestrávíte odtrženi od reality.

www.univerzitaseveru.cz

TIP

Přírodovědecká fakulta

Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology  Applied nanotechnology (EN)  Biologie   a dalších 28 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)  Český jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 49 oborů

Filozofická fakulta

Ústí nad Labem

Obory: České dějiny  Dokumentace památek  Filozofie (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Interkulturní germanistika  Kulturní historie   a dalších 14 oborů

Fakulta sociálně ekonomická

Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci  Sociální práce

Fakulta umění a designu

Ústí nad Labem

Obory: Design  Fotografie a intermediální tvorba  Grafický design  Kurátorská studia  Photography and Time-Based Media  Vizuální komunikace

Fakulta strojního inženýrství

Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiálové vědy  Materiály  Materiály a technologie v dopravě  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Strojírenská technologie

Fakulta životního prostředí

Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Revitalizace krajiny  Vodní hospodářství

Fakulta zdravotnických studií

Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Aktuality

UNIVERZITA SEVERU

UNIVERZITA SEVERU

Studujte UJEP pro úspěšný život... číst více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Podrobnější informace ke dni otevřených dveří na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. číst více