Nalezli jsme 160 škol

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Latinskoamerická studia  Africká studia  Filozofie  České a československé dějiny  Archeologie  Politologie – latinskoamerická studia  Historie  Politologie – africká studia   a dalších 7 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ   a dalších 58 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management ve zdravotnictví  Veřejná správa a regionální rozvoj  Řízení výroby a kvality  Finance  Podniková ekonomika  Účetnictví a daně  Management a ekonomika  Průmyslové inženýrství   a další 2 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Porodní asistentka  Učitelství pro mateřské školy  Sociální pedagogika  English for Business Administration  Všeobecná sestra  Pedagogika  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Zdravotně sociální pracovník   a další 3 obory

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Uherské Hradiště

Obory: Řízení environmentálních rizik  Ovládání rizik  Ochrana obyvatelstva

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimedia a design  Marketingové komunikace  Animovaná tvorba  Produkce  Multimedia and Design  Audiovizuální tvorba  Marketing Communications  Multimédia a design

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany | Brno

Obory: Vojenský management  Ekonomika obrany státu  Bezpečnostní management  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Vojenská logistika  Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva   a další 2 obory

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany | Brno

Obory: Vojenské technologie  Vojenské stavby  Vojenská geografie a meteorologie  Technologie pro ochranu majetku a osob  Letový provoz  Technická kybernetika a mechatronika  Materiálové a technologické inženýrství   a dalších 12 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Infekční biologie  Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Epidemiology  Toxikologie  Lékařská mikrobiologie  Military Radiobiology  Medical Microbiology  Military Internal Medicine  Toxicology   a dalších 10 oborů

TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Pozemní stavby  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Building Constructions  Konstrukce a dopravní stavby  Architektura pozemních staveb  Vodní hospodářství a vodní stavby   a dalších 9 oborů

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie a řízení v gastronomii  Tools and Processes  Technologie potravin  Nástroje a procesy  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Technologie makromolekulárních látek   a dalších 13 oborů

TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Podnikové finance a obchod  European Business and Finance  Řízení a ekonomika podniku (EN)  Ekonomika podniku  Účetnictví a daně  Ekonomika a procesní management  Podnikové finance   a další 4 obory

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Materiálové inženýrství  Zdravotní laborant  Analýza biologických materiálů  Inorganic Technology  Surface Engineering  Organická chemie  Bioanalytik  Environmentální inženýrství  Environmental Engineering   a dalších 31 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Ekonomika veřejného sektoru  Pojistné inženýrství  Ekonomika a provoz podniku  Regional and Information Management  Informatics within Public Administration  Management finančních rizik  Regional and Public Economics   a dalších 13 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a technologie anorganických materiálů  Technologie konzervování a restaurování  Organická chemie  Makromolekulární chemie  Syntéza léčiv  Metalurgie   a dalších 26 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické inženýrství  Aplikovaná inženýrská informatika  Molekulární inženýrství  Molekulární analytická a fyzikální chemie  Technická kybernetika  Analytická a fyzikální chemie  Fyzikální chemie   a dalších 12 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biotechnologie  Chemie přírodních látek  Biotechnologie léčiv  Mikrobiologie  Technologie potravin  Organická chemie  Biochemie  Forenzní biologická analýza  Forenzní analýza  Biochemie a biotechnologie   a další 4 obory

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice | testy

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Průmyslová ekologie  Chemie a technologie paliv a prostředí  Technologie vody  Alternativní energie a životní prostředí   a dalších 5 oborů

TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Komerční elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektronika  Aplikovaná elektrotechnika  Elektrotechnika a energetika  Elektronika a aplikovaná informatika  Elektronika a telekomunikace  Jaderná elektroenergetika   a dalších 9 oborů

Fakulta elektrotechnická
TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Počítačové systémy  Aplikovaná elektrotechnika  Síťové a informační technologie  Multimediální technika  Komunikační technika  Aplikovaná elektronika  Senzory a přístrojová technika  Robotika   a dalších 47 oborů