Nalezli jsme 160 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Engineering informatics  Bezpečnostní technologie, systémy a management   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Diagnostika materiálů  Inženýrství pevných látek  Laserová technika a elektronika  Matematické inženýrství  Jaderné inženýrství  Radiologická technika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Optika a nanostruktury   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Water Engineering and Water Management  Environmental Engineering  Mathematics in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Konstrukce a dopravní stavby  Integrální bezpečnost staveb   a dalších 33 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský inženýr (RJ)  Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Přístroje a metody pro biomedicínu  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací  Biomedicínský technik (EN)   a dalších 15 oborů

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektroenergetika / Electric Power Engineering  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Manažerská informatika  Počítačové hry a grafika  Software  Softwarové inženýrství   a dalších 63 oborů

Fakulta elektrotechnická

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Public Administration  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Automatizace řízení a informatika  Finance a investiční management  Business Economics and Management   a dalších 12 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Finanční a pojistná matematika  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Medievistika  Sociologie  Historie  Český jazyk a literatura  Angličtina ve sféře podnikání  Anglický jazyk  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 54 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Sociální práce (EN)  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Komunitní rozvoj  Management organizací služeb sociální práce  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Tvůrčí fotografie  Hoboj  Flétna  Viola  Intermediální umění  Kresba  Zpěv  Malba  Trubka  Saxofon  Interpretace a teorie interpretace  Grafika  Violoncello  Sochařství - volná tvorba  Lesní roh  Pozoun   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Zdravotní laborant  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Zdravotnický záchranář  Intenzivní péče  Všeobecné lékařství  Fyzioterapie   a dalších 11 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Speciální pedagogika  Bohemistika v praxi  Učitelství pro mateřské školy   a dalších 35 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Fyzická geografie a geoekologie  Biofyzika  Experimentální biologie  Geografie (dvouoborové)  Aplikovaná ekologie  Chemie  Enviromentální geografie   a dalších 27 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Počítačové systémy a technologie  Aplikovaná informatika  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Informatika (EN)  Počítačová grafika  Bezpečnost informačních technologií  Matematická informatika   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Počítačové metody ve vědě a technice  Geografie (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Fyzika (dvouoborové)  Biologie  Aplikované nanotechnologie  Fyzika  Biologie (dvouoborové)   a dalších 25 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Občanská výchova pro 2. stupeň základních škol  Český jazyk pro média a veřejnou sféru  Sport a zdraví (jednooborové)  Sociální pedagogika (jednooborové)  Teorie výtvarné výchovy   a dalších 42 oborů

TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Management cestovního ruchu  Informační a znalostní management  Finanční management  Informační management

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (dvouoborové)  Sociální patologie a prevence   a dalších 62 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika chemie  Chemie  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Učitelství biologie pro střední školy  Aplikovaná biologie a ekologie  Finanční a pojistná matematika  Matematika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 12 oborů