Nalezli jsme 160 škol

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Epidemiology  Toxikologie  Vojenská radiobiologie  Military Internal Medicine  Lékařská mikrobiologie  Vojenská chirurgie  Vojenské vnitřní lékařství  Epidemiologie   a dalších 10 oborů

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany | Brno

Obory: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Vojenský management  Ekonomika obrany státu  Bezpečnostní management  Ochrana obyvatelstva  Vojenská logistika   a další 2 obory

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany | Brno

Obory: Vojenská chemie  Vojenské stavby  Zbraně a munice  Letecká a raketová technika  Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Letecké elektrotechnické systémy  Radiolokace   a dalších 11 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Informační technologie v administrativě   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Podnikání a právo  Cestovní ruch  Mezinárodní studia - diplomacie  Evropská integrace  MBA - MAE  Economics of Globalisation and European Integration  Mezinárodní ekonomické vztahy  International Business   a dalších 13 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Finance a řízení  Cestovní ruch  Finance and management  Počítačové systémy  Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví  Aplikovaná informatika  Porodní asistentka  Všeobecná sestra   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Experimentální biologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Ochrana a tvorba krajiny  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Ekonomika podniku  Logistické technologie  Konstrukce staveb  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Veřejná a sociální politika (EN)  Ekonomie a finance  Teritoriální studia (EN)  Mezinárodní teritoriální studia  Evropská společnost a politika (EN)  Teritoriální studia  Politologie a mezinárodní vztahy   a dalších 31 oborů

Fakulta sociálních věd

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Studia občanského sektoru (EN)  Německá a francouzská filozofie  Historická sociologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Aplikovaná etika   a dalších 29 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická a bioanorganická chemie  Technická fyzikální chemie  Anorganická technologie  Inorganic Technology  Chemie a technická chemie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Surface Engineering   a dalších 33 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Informatika ve veřejné správě  Informační a bezpečnostní systémy  Regionální a informační management  Pojistné inženýrství  Regional and Information Management  Management finančních rizik   a dalších 14 oborů

Fakulta ekonomicko-správní
TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Finanční management  Management cestovního ruchu  Informační management  Informační a znalostní management

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analýza léčiv  Analytická chemie  Fyzikální chemie  Aplikovaná matematika  Procesní inženýrství a management  Analytická chemie a jakostní inženýrství  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie   a dalších 12 oborů

TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku (EN)  Podnikové finance  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomika a procesní management  Účetnictví a finanční řízení podniku  Informační management  MSc in Business and Informatics   a dalších 5 oborů

TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektronika (EN)  Elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika (EN)  Aplikovaná elektrotechnika  Technická ekologie  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika   a dalších 10 oborů

Fakulta elektrotechnická

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie a biotechnologie  Chemie a analýza potravin  Biotechnologie  Mikrobiologie  Organická chemie  Forenzní biologická analýza  Technologie potravin  Biochemie  Biotechnologie léčiv  Forenzní analýza   a další 4 obory

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Účetnictví a finanční řízení podniku  Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Obchodní podnikání   a další 4 obory

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sport a zdraví (jednooborové)  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ   a dalších 43 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a marketing  Management and Economics  Management a ekonomika  Řízení výroby a kvality  Finance  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika   a další 2 obory