Nalezli jsme 160 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Engineering informatics  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Informační technologie v administrativě  Bezpečnostní technologie, systémy a management   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderné inženýrství  Jaderně chemické inženýrství  Radiologická technika  Jaderná chemie  Fyzika a technika termojaderné fúze  Optika a nanostruktury  Inženýrství pevných látek  Laserová technika a elektronika   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví  Konstrukce a dopravní stavby  Geomatika  Vodní hospodářství a vodní stavby  Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě  Geodézie a kartografie   a dalších 33 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínský inženýr  Zdravotní laborant  Biomedicínský technik  Biomedicínský technik (RJ)  Přístroje a metody pro biomedicínu   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektrotechnika a management  Radioelektronika / Radioelectronics  Síťové a informační technologie  Multimediální technika  Komunikační technika  Aplikovaná elektronika  Počítačové systémy   a dalších 62 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical and Subtropical Agriculture  Agriculture in Tropics and Subtropics  Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Zemědělství tropů a subtropů   a dalších 5 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a expertní inženýrství

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Manažersko-ekonomický obor  Management cestovního ruchu  Public Administration  Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa   a dalších 13 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Ekonomická informatika  Economic Informatics  Commerce and Entrepreneurship  Obchodní podnikání  Regional and European Project Management   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Angličtina ve sféře podnikání  Didaktika dějepisu  Český jazyk  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Filozofie  Německý jazyk a literatura  Polský jazyk a literatura (jednooborové)   a dalších 55 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník  Komunitní rozvoj  Management organizací služeb sociální práce

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Cembalo  Flétna  Pozoun  Sochařství - volná tvorba  Hoboj  Lesní roh  Interpretace a teorie interpretace  Housle  Kontrabas  Viola  Klavír  Klarinet  Tvůrčí fotografie  Malba  Intermediální umění  Grafika   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Porodní asistentka  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ochrana veřejného zdraví  Fyzioterapie  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Ošetřovatelství   a dalších 11 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Speciální pedagogika  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 36 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Experimentální biologie  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Ochrana a tvorba krajiny   a dalších 30 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Teoretická informatika  Počítačové sítě a komunikace  Bezpečnost informačních technologií  Počítačové systémy a zpracování dat  Programovatelné technické struktury  Počítačové systémy a technologie   a dalších 19 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Speciální pedagogika - intervence  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (dvouoborova)   a dalších 63 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Toxikologie a analýza škodlivin  Didaktika chemie  Informatika se zaměřením na vzdělávání  Chemie se zaměřením na vzdělávání  Biologie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 13 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Historie  Africká studia  Archivnictví  Politologie  Filozofie  Latinskoamerická studia  Sociologie obecná a empirická  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Archivnictví – historie   a dalších 5 oborů

TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Informační a znalostní management  Finanční management  Aplikovaná informatika  Informační management  Management cestovního ruchu