Nalezli jsme 160 škol

Zajímáš se o psychologii, management či marketing?
Pak stoupej s Newton College!
TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Mezinárodní obchod  Commercial and International Economic Law  International Economic Relations  Political Science  Mezinárodní politické vztahy  Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  Politologie   a dalších 14 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů
TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Fyzikální inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Jaderné inženýrství  Matematická informatika  Radiologická fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Laserová a přístrojová technika   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Economics and Management in Civil Engineering  Stavby pro energetiku  Vodní hospodářství a vodní stavby  Building and structural engineering  Building Structures   a dalších 30 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika (EN)  Přístroje a metody pro biomedicínu  Biomedicínský inženýr  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Biomedicínská a klinická technika  Fyzioterapie   a dalších 14 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Síťové a informační technologie  Senzory a přístrojová technika  Aplikovaná elektrotechnika  Systémy a řízení  Počítačové systémy  Softwarové systémy  Robotika  Inteligentní systémy   a dalších 69 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Projektové řízení inovací v podniku  Historie techniky  Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství odborných předmětů 

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství tropů a subtropů  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  International Development and Agricultural Economics  Wildlife Management in the Tropics and Subtropics   a dalších 5 oborů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Manažersko-ekonomický obor  Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa  Econimic Informatics  Finance a investiční management  Řízení a ekonomika obchodu  Finance  Řízení a ekonomika podniku   a dalších 6 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Paralelní a distribuované systémy  Aplikovaná informatika  Počítačové systémy a technologie  Sociální informatika  Bioinformatika  Učitelství informatiky pro střední školy  Počítačové sítě a komunikace   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Učitelství odborných předmětů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Finanční a pojistná matematika  Ekonomická informatika  Regional and European Project Management  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Účetnictví a finanční řízení podniku   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Filozofie  Německý jazyk  Český jazyk   a dalších 55 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Fagot  Trubka  Grafika  Klavír  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Violoncello  Hoboj  Interpretace a teorie interpretace  Malba  Flétna  Tvůrčí fotografie  Klarinet  Lesní roh  Housle  Kontrabas  Cembalo   a dalších 5 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ošetřovatelství  Chirurgické obory  Všeobecné lékařství  Ochrana veřejného zdraví  Nutriční terapeut  Fyzioterapie  Ošetřovatelská péče v geriatrii   a dalších 11 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Rekreologie  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 33 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biofyzika  Experimentální biologie  Fyzika (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie  Analytická chemie heterogenních systémů  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Biologie   a dalších 26 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Francouzská filologie (dvouoborové)  Komparatistika  Estetika (dvouoborové)  Íránistika (dvouoborové)  Románské jazyky  Iberoamerikanistika  Politologie  Archivnictví a pomocné vědy historické   a dalších 180 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sbormistrovství pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 49 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Informační systémy  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)  Fyzika   a dalších 29 oborů