Nalezli jsme 160 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Engineering informatics  Bezpečnostní technologie, systémy a management   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Matematické inženýrství  Jaderné inženýrství  Jaderná chemie  Fyzikální elektronika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Radiologická fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzikální technika   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geodézie a kartografie  Building Structures  Architektura a stavitelství  Stavby pro energetiku  Building Engineering  Geodesy and Cartography  Physical and Material Engineering  Inteligentní budovy   a dalších 31 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Biomedicínský technik (RJ)  Radiologický asistent  Biomedicínský technik  Zdravotnický záchranář  Biomedicínská a klinická technika   a dalších 15 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Softwarové inženýrství  Počítačové vidění a digitální obraz  Softwarové systémy  Počítačové inženýrství   a dalších 64 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Projektové řízení inovací v podniku  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Historie techniky

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Business Economics and Management  Řízení a ekonomika obchodu  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Sociálně ekonomický obor  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Automatizace řízení a informatika   a dalších 13 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a expertní inženýrství

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Commerce and Entrepreneurship  Finanční a pojistná matematika   a další 4 obory

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Agriculture in Tropics and Subtropics  International Development and Agricultural Economics  Tropical Forestry and Agroforestry   a dalších 6 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Teoretická informatika  Počítačové sítě a komunikace  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Paralelní a distribuované systémy  Počítačové systémy  Počítačová grafika  Aplikovaná informatika   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Francouzština ve sféře podnikání  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Český jazyk a literatura  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Historie   a dalších 56 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Sociální práce (EN)  Management organizací služeb sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Malba  Grafika  Klarinet  Lesní roh  Trubka  Kontrabas  Zpěv  Viola  Interpretace a teorie interpretace  Violoncello  Sochařství - volná tvorba  Cembalo  Intermediální umění  Kresba  Tvůrčí fotografie  Saxofon   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Radiologický asistent  Fyzioterapie  Zdravotnický záchranář  Komunitní péče v porodní asistenci  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství  Intenzivní péče   a dalších 10 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Chemie  Geografie (dvouoborové)  Kartografie a geoinformatika  Politická a kulturní geografie  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Ochrana a tvorba krajiny   a dalších 28 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Andragogika  Sociální pedagogika   a dalších 36 oborů

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Veřejná a sociální politika  Žurnalistika  Ekonomie a finance (EN)  Politologie a mezinárodní vztahy  Ekonomie  Teritoriální studia  Soudobé dějiny  Korporátní strategie a finance (EN)  Ekonomie (EN)  Sociologie   a dalších 28 oborů

Fakulta sociálních věd
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)  Informatika (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Biologie  Počítačové metody ve vědě a technice   a dalších 27 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sbormistrovství chrámové hudby  Náboženská výchova  Učitelství pro mateřské školy  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 62 oborů