Nalezli jsme 160 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Informační technologie v administrativě   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Inženýrství pevných látek  Laserová a přístrojová technika  Jaderné inženýrství  Radiologická technika  Laserová technika a elektronika  Informatická fyzika  Matematická informatika  Matematické inženýrství   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Physical and Material Engineering  Water Engineering and Water Management  Vodní hospodářství a vodní stavby  Architektura a stavitelství  Inženýrství životního prostředí   a dalších 33 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Civilní nouzové plánování  Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínský inženýr  Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací   a dalších 15 oborů

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Internet věcí  Softwarové systémy  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Počítačové inženýrství  Elektroenergetika / Electric Power Engineering  Softwarové inženýrství   a dalších 63 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Business Economics and Management  Manažersko-ekonomický obor  Public Administration  Finance  Ekonomická informatika  Finance a investiční management  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Finances   a dalších 12 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Obchodní podnikání  Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management   a další 4 obory

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Development and Agricultural Economics  Tropical Crop Management and Ecology  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Tropical Forestry and Agroforestry  Zemědělství tropů a subtropů   a dalších 5 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Německý jazyk  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Angličtina ve sféře podnikání  Učitelství historie pro střední školy   a dalších 58 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce (EN)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Fagot  Klavír  Malba  Cembalo  Interpretace a teorie interpretace  Trubka  Violoncello  Hoboj  Tvůrčí fotografie  Grafika  Kresba  Flétna  Lesní roh  Housle  Kontrabas  Pozoun  Saxofon  Zpěv  Viola  Klarinet   a další 2 obory

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Počítačové systémy a technologie  Počítačové sítě a komunikace  Zpracování obrazu  Paralelní a distribuované systémy  Informatika (EN)  Aplikovaná informatika  Bioinformatika   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Intenzivní péče  Ochrana veřejného zdraví  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Komunitní péče v porodní asistenci  Ošetřovatelství  Zdravotnický záchranář  Nutriční terapeut   a dalších 12 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a dalších 37 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biofyzika  Aplikovaná informatika  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Aplikovaná matematika  Politická a kulturní geografie  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika   a dalších 29 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku   a dalších 62 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika chemie  Fyzikální měření a modelování  Učitelství biologie pro střední školy  Chemie  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Chemie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 12 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Hudební výchova (dvouoborové)  Hudební výchova (jednooborové)  Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   a dalších 42 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Geografie (dvouoborové)  Počítačové metody ve vědě a technice  Informatika (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Fyzika (dvouoborové)   a dalších 28 oborů