Nalezli jsme 160 škol

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Epidemiology  Toxikologie  Vojenská radiobiologie  Military Internal Medicine  Lékařská mikrobiologie  Vojenská chirurgie  Vojenské vnitřní lékařství  Epidemiologie   a dalších 10 oborů

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany | Brno

Obory: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Vojenský management  Ekonomika obrany státu  Bezpečnostní management  Ochrana obyvatelstva  Vojenská logistika   a další 2 obory

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany | Brno

Obory: Vojenská chemie  Vojenské stavby  Zbraně a munice  Letecká a raketová technika  Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Letecké elektrotechnické systémy  Radiolokace   a dalších 11 oborů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical and Subtropical Agriculture  Wildlife Management in the Tropics and Subtropics  Tropical Forestry and Agroforestry  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 6 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Informační technologie v administrativě   a dalších 8 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Podnikání a právo  Cestovní ruch  Mezinárodní studia - diplomacie  Evropská integrace  MBA - MAE  Economics of Globalisation and European Integration  Mezinárodní ekonomické vztahy  International Business   a dalších 13 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)  Ruština ve sféře podnikání  Filozofie  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 53 oborů

TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Finance a řízení  Cestovní ruch  Finance and management  Počítačové systémy  Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví  Aplikovaná informatika  Porodní asistentka  Všeobecná sestra   a další 3 obory

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Management organizací služeb sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Komunitní rozvoj  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Trubka  Violoncello  Viola  Pozoun  Lesní roh  Kontrabas  Klavír  Klarinet  Housle  Sochařství - volná tvorba  Hoboj  Flétna  Fagot  Zpěv  Malba  Intermediální umění  Grafika   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika   a dalších 33 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Experimentální biologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Ochrana a tvorba krajiny  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Kulturní antropologie (dvouoborové)  Japonština pro hospodářskou praxi (dvouoborové)  Psychologie  Archeologie (dvouoborové)  Ukrajinská filologie (dvouoborové)  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika  Polská filologie   a dalších 71 oborů

Filozofická fakulta

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Ekonomika podniku  Logistické technologie  Konstrukce staveb  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Veřejná a sociální politika (EN)  Ekonomie a finance  Teritoriální studia (EN)  Mezinárodní teritoriální studia  Evropská společnost a politika (EN)  Teritoriální studia  Politologie a mezinárodní vztahy   a dalších 31 oborů

Fakulta sociálních věd

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství  Zdravotní laborant  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Nutriční terapeut  Zdravotnický záchranář  Ošetřovatelská péče v geriatrii   a dalších 8 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - základy techniky (dvouoborové)   a dalších 59 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Finanční a pojistná matematika   a dalších 12 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Studia občanského sektoru (EN)  Německá a francouzská filozofie  Historická sociologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Aplikovaná etika   a dalších 29 oborů

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a dalších 8 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera