Nalezli jsme 161 škol

Co bude po škole? Kdo má o absolventy zájem? Zjistit
TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Mezinárodní obchod  Podnikání a právo  Mezinárodní studia - diplomacie  Cestovní ruch  Mezinárodní politické vztahy  Commercial and International Economic Law  Manažer obchodu  International Economic Relations   a dalších 13 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Pozemní stavby  Vodní hospodářství a vodní stavby  Building and structural engineering  Konstrukce pozemních staveb  Building Engineering  Stavební management  Geomatika  Geodézie, kartografie a geoinformatika   a dalších 28 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský inženýr (EN)  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínský inženýr  Přístroje a metody pro biomedicínu  Biomedicínská a klinická technika  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)   a dalších 14 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektrotechnologie a materiály / Electrotechnology and Materials  Softwarové inženýrství  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Senzory a přístrojová technika  Akustika / Acoustics   a dalších 72 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Historie techniky  Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Projektové řízení inovací v podniku

Masarykův ústav vyšších studií

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Econimic Informatics  Řízení a ekonomika podniku  Finance  Ekonomická informatika  Účetnictví a daně  Business Economics and Management  Veřejná správa  Řízení a ekonomika obchodu  Manažersko-ekonomický obor   a dalších 5 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Wildlife Management in the Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Agriculture in Tropics and Subtropics   a dalších 5 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Ekonomická informatika  Economic Informatics  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku   a další 2 obory

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Počítačové sítě a komunikace  Service Science, Management, and Engineering (EN)  Počítačové systémy a zpracování dat  Počítačová grafika  Aplikovaná informatika   a dalších 19 oborů

Fakulta informatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Audiovizuální tvorba  Němčina (jednooborové)  Lázeňství a turismus  Autonomní systémy (EN)  Informatika + Angličtina  Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu  Knihovnictví   a dalších 46 oborů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Veřejná správa a sociální politika  Edukační péče o seniory  Sociální patologie a prevence  Moderní dějiny střední Evropy  Všeobecná sestra

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika  Geometrie a globální analýza  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematická analýza  Aplikovaná matematika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Veřejná ekonomika a správa  Podniková ekonomika a management  Manažerská informatika  Podniková ekonomika a management (EN)  Účetnictví a daně  Podniková ekonomika a managemen  Sociální management  Bankovnictví

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Německý jazyk  Ruština ve sféře podnikání  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Didaktika dějepisu  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)   a dalších 54 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Sociální práce (EN)  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Zpěv  Trubka  Hoboj  Fagot  Flétna  Cembalo  Pozoun  Housle  Kontrabas  Sochařství - volná tvorba  Violoncello  Saxofon  Klarinet  Intermediální umění  Viola  Interpretace a teorie interpretace  Grafika  Lesní roh   a další 4 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ergoterapie  Všeobecné lékařství  Nutriční terapeut  Zdravotní laborant  Ošetřovatelská péče v pediatrii  General Medicine  Všeobecná sestra  Ošetřovatelství   a dalších 10 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Rekreologie  Hudební teorie a pedagogika  Učitelství pro 1. stupeň základních škol  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 32 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Fyzika (dvouoborové)  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Biologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Chemie (dvouoborové)  Analytická chemie heterogenních systémů  Chemie   a dalších 25 oborů