Nalezli jsme 38 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Třeba Škoda auto!

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Všeobecné lékařství  General Medicine

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol  Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Nová média  Intermédia a nová média  Grafika a kresba  Architektonická tvorba  Malířství / volná tvorba  Sochařství / volná tvorba

International Prague University o.p.s.

Praha 1 - Staré Město, Praha 5

Obory: Mezinárodní obchod  Mezinárodní vztahy

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Muzikálové herectví  Činoherní herectví

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Všeobecné lékařství  Zubní lékařství

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Učitelství pro 1.stupeň základní školy  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Všeobecné lékařství (EN)  Stomatologie (EN)  Stomatologie  Všeobecné lékařství

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Všeobecné lékařství  Všeobecné lékařství (EN)