Nalezli jsme 40 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Řízení a použití ozbrojených sil

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Vojenské všeobecné lékařství  Vojenská farmacie  Vojenské zubní lékařství

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika  Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Všeobecné lékařství  General Medicine

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol

TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Intermédia a nová média  Sochařství / volná tvorba  Malířství / volná tvorba  Grafika a kresba   a další 2 obory

International Prague University, o.p.s.

Praha 5

Obory: Mezinárodní vztahy  Mezinárodní obchod

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Činoherní herectví  Muzikálové herectví

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Zubní lékařství  Všeobecné lékařství

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Učitelství pro 1.stupeň základní školy