Nalezli jsme 8 škol

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  Anglophone Studies  Veřejná správa  International Relations and European Studies (EN)  Asijská studia a mezinárodní vztahy   a dalších 14 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Filozofie humanitních věd  Aplikovaná fyzika  Učitelství pro mateřské školy  Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 36 oborů

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Ekonomika a management mezinárodního obchodu  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomika a management služeb  Economics and informatics  Podniková ekonomika  Manažerská informatika  Podniková ekonomika (EN)   a další 4 obory

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Architektura  Vizuální komunikace  Design prostředí  Architecture  Vizuální komunikace - digitální média

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Aplikované vědy v inženýrství  Informační technologie  Technická kybernetika  Informatika a logistika  Přírodovědné inženýrství  Mechatronics  Automatické řízení a inženýrská informatika  Nanomateriály   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Strojírenská technologie  Aplikovaná mechanika  Strojírenská technologie a materiály  Konstrukce strojů a zařízení  Materiálové inženýrství  Výrobní systémy a procesy  Strojní inženýrství  Inovační inženýrství

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Oděvní a textilní technologie  Netkané a nanovlákenné materiály  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy  Řízení jakosti  Produktové inženýrství  Textilní technologie, materiály a nanomateriály   a další 4 obory

Ústav zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Zdravotnický záchranář  Všeobecná sestra  Biomedicínská technika  Biomedicínské inženýrství

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma