Nalezli jsme 5 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Informační technologie v administrativě   a dalších 8 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a marketing  Management and Economics  Management a ekonomika  Řízení výroby a kvality  Finance  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika   a další 2 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro mateřské školy  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Všeobecná sestra  Pedagogika předškolního věku  Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Sociální pedagogika  Porodní asistentka   a dalších 6 oborů

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimedia a design  Audiovizuální tvorba  Marketing Communications  Multimédia a design  Multimedia and Design  Marketingové komunikace  Produkce  Animovaná tvorba

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství polymerů  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Inženýrství ochrany životního prostředí  Polymerní materiály a technologie  Chemie a technologie potravin  Technologie a řízení v gastronomii   a dalších 13 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test