Nalezli jsme 5 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Engineering informatics  Bezpečnostní technologie, systémy a management   a dalších 7 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Účetnictví a daně  Finance  Management a marketing  Průmyslové inženýrství  Management a ekonomika  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management ve zdravotnictví  Řízení výroby a kvality  Podniková ekonomika  Management and Economics

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Německý jazyk pro manažerskou praxi  Učitelství pro mateřské školy  Pedagogika předškolního věku  Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Sociální pedagogika  Všeobecná sestra   a dalších 7 oborů

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Marketingové komunikace  Produkce  Multimédia a design  Multimedia and Design  Multimedia a design  Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Marketing Communications

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie a řízení v gastronomii  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Polymerní materiály a technologie  Chemie a technologie potravin  Inženýrství polymerů  Technologická zařízení  Řízení jakosti   a dalších 12 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test