Nalezli jsme 5 škol

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management ve zdravotnictví  Veřejná správa a regionální rozvoj  Řízení výroby a kvality  Finance  Podniková ekonomika  Účetnictví a daně  Management a ekonomika  Průmyslové inženýrství   a další 2 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Porodní asistentka  Učitelství pro mateřské školy  Sociální pedagogika  English for Business Administration  Všeobecná sestra  Pedagogika  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Zdravotně sociální pracovník   a další 3 obory

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimedia a design  Marketingové komunikace  Animovaná tvorba  Produkce  Multimedia and Design  Audiovizuální tvorba  Marketing Communications  Multimédia a design

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie a řízení v gastronomii  Tools and Processes  Technologie potravin  Nástroje a procesy  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Technologie makromolekulárních látek   a dalších 13 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie  Integrated Systems in Buildings  Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách   a dalších 7 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test