Nalezli jsme 5 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Třeba Škoda auto!

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Finance, specializace Finanční kontrola  Management and marketing  Management a marketing, specializace Design management  Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu  Průmyslové inženýrství  Podniková ekonomika   a dalších 10 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Sociální pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Porodní asistentka  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Učitelství pro mateřské školy  Pedagogika  Učitelství pro 1. stupeň základní školy  English for Business Administration   a další 4 obory

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimedia a design  Multimédia a design  Marketingové komunikace  Marketing Communications  Audiovizuální tvorba  Produkce  Multimedia and Design  Animovaná tvorba

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie potravin  Polymerní materiály a technologie  Chemie potravin a bioaktivních látek  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Polymer Engineering  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Materiálové inženýrství   a dalších 14 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Počítačové a komunikační systémy  Informační a řídicí technologie  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Automatic Control and Informatics  Informační technologie  Integrated Systems in Buildings   a dalších 11 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test