Nalezli jsme 5 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Engineering informatics  Automatické řízení a informatika  Informační a řídicí technologie  Informační technologie v administrativě  Bezpečnostní technologie, systémy a management   a dalších 7 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Sociální pedagogika  Zdravotně sociální pracovník  Učitelství pro mateřské školy  Pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Všeobecná sestra   a dalších 6 oborů

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Marketingové komunikace  Multimédia a design  Produkce  Multimedia a design  Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Multimedia and Design  Marketing Communications

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie a řízení v gastronomii  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Nástroje a procesy  Konstrukce technologických zařízení  Technologie makromolekulárních látek  Technologie potravin   a dalších 13 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a ekonomika  Účetnictví a daně  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management a marketing  Management and Economics  Řízení výroby a kvality  Finance  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika  Průmyslové inženýrství

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test