Nalezli jsme 5 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Informační technologie v administrativě   a dalších 8 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Účetnictví a daně  Management a ekonomika  Management and Economics  Veřejná správa a regionální rozvoj  Finance  Průmyslové inženýrství  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika  Management a marketing  Řízení výroby a kvality

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Pedagogika předškolního věku  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Zdravotně sociální pracovník  Sociální pedagogika  Učitelství pro mateřské školy  Učitelství odborných předmětů pro střední školy   a dalších 7 oborů

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimedia a design  Multimedia and Design  Audiovizuální tvorba  Multimédia a design  Marketingové komunikace  Produkce  Marketing Communications  Animovaná tvorba

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie potravin  Technologická zařízení  Inženýrství ochrany životního prostředí  Materiálové inženýrství  Technologie a řízení v gastronomii  Výrobní inženýrství  Chemie a technologie potravin   a dalších 12 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test