Nalezli jsme 5 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační technologie  Integrované systémy v budovách  Informační technologie v administrativě   a dalších 8 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a marketing  Management and Economics  Management a ekonomika  Řízení výroby a kvality  Finance  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika   a další 2 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro mateřské školy  Zdravotně sociální pracovník  Pedagogika  Všeobecná sestra  Porodní asistentka  Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Sociální pedagogika   a další 4 obory

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Audiovizuální tvorba  Multimedia a design  Animovaná tvorba  Marketingové komunikace  Multimédia a design  Produkce  Marketing Communications  Multimedia and Design

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Konstrukce technologických zařízení  Řízení jakosti  Výrobní inženýrství  Technologie makromolekulárních látek  Technology of Macromolecular Compounds  Technologie potravin  Food Technology   a dalších 12 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test