Nalezli jsme 42 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2017 od 31.10. do 3.11.2017, Výstaviště Brno
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Manažerská psychologie  Finance - specializace Veřejné finance  Oceňování majetku  Ekonomika a management - specializace Arts management   a dalších 8 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Business Economics and Management  Manažersko-ekonomický obor  Management cestovního ruchu  Veřejná správa  Ekonomická informatika  Ekonomika zemědělství a potravinářství  Finance  Řízení a ekonomika podniku   a dalších 12 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy  Počítačová grafika  Matematická informatika  Aplikovaná informatika  Počítačová grafika a zpracování obrazu  Informatika ve veřejné správě   a dalších 19 oborů

Fakulta informatiky
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a Brand Management (NEWTON Standard)  Mediální management (NEWTON Standard)  Brand Management (NEWTON Premium)  Management lidských zdrojů (NEWTON Standard)  Global Business and Management (NEWTON Standard)   a dalších 10 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Technologie ochrany osob a majetku  Management v podnikání  Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  MBA studium  Ekonomika a právo v podnikání

TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Účetnictví a finanční řízení podniku  Účetnictví a daně  Řízení a ekonomika podniku  Řízení a ekonomika podniku (EN)  Ekonomika podniku  Ekonomika a procesní management  Manažerská informatika   a dalších 5 oborů

TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Physical and Building Materials Engineering  Pozemní stavby  Realizace staveb  Vodní hospodářství a vodní stavby  Management stavebnictví  Konstrukce a dopravní stavby  Městské inženýrství   a dalších 9 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia  Právo v podnikání  Aplikovaná informatika  Právo ve veřejné správě  Právo

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Management rozvoje měst a regionů - specializace Management a rozvoj lidských zdrojů  Management rozvoje měst a regionů - specializace Životní prostředí a rozvoj   a dalších 10 oborů

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Vojenský management  Řízení a použití ozbrojených sil  Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Ochrana obyvatelstva  Vojenská logistika  Ekonomika obrany státu

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Letecká a raketová technika  Materiálové a technologické inženýrství  Elektronické systémy a zařízení  Technická kybernetika a mechatronika  Vojenská geografie a meteorologie  Vojenské stavby  Zbraně a munice   a dalších 12 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Zemědělské inženýrství  Technology and Agriculture Machinery  Rostlinolékařství  Special Plant Production  Zootechnika  General Animal Breeding  Agrobyznys  Technologie a management odpadů  Technologie potravin   a dalších 37 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Brno-Židenice

Obory: Řízení sociálních služeb  Krizový management

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Řízení lidských zdrojů  MBA – Public Relations  BBA –Ekonomie a právo

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Právo a management  Strategický management  Ekonomika a management  MSc in Business Management  MBA Senior Executive

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Hospodářská politika (EN)  Veřejná ekonomika a správa  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací  Finance a právo  Podniková ekonomika a management (EN)  Hospodářská politika   a dalších 16 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Etnologie  Andragogika  Obecná jazykověda  Učitelství historie pro střední školy  Hudební věda  Učitelství základů společenských věd pro střední školy   a dalších 109 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Mezinárodní rozvojová studia  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů