Nalezli jsme 44 škol

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management lidských zdrojů  Global Business and Management  Globální podnikání a management  MBA

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany | Brno

Obory: Vojenský management  Ekonomika obrany státu  Bezpečnostní management  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Vojenská logistika  Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva   a další 2 obory

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany | Brno

Obory: Vojenské technologie  Vojenské stavby  Vojenská geografie a meteorologie  Technologie pro ochranu majetku a osob  Letový provoz  Technická kybernetika a mechatronika  Materiálové a technologické inženýrství   a dalších 12 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Manažerská ekonomika  Aplikovaná informatika- Informační technologie  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia   a další 3 obory

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Bezpečnostní management v regionech  Management rozvoje měst a regionů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Pozemní stavby  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Building Constructions  Konstrukce a dopravní stavby  Architektura pozemních staveb  Vodní hospodářství a vodní stavby   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Podnikové finance a obchod  European Business and Finance  Řízení a ekonomika podniku (EN)  Ekonomika podniku  Účetnictví a daně  Ekonomika a procesní management  Podnikové finance   a další 4 obory

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Management v podnikání  Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  MBA studium  Technologie ochrany osob a majetku  Ekonomika a právo v podnikání

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Programovatelné technické struktury  Aplikovaná informatika  Teoretická informatika  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka  Bioinformatika  Service Science, Management, and Engineering (EN)   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Public Relations  BBA –Ekonomie a právo  MBA – Řízení lidských zdrojů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Manažersko-ekonomický obor  Sociálně ekonomický obor  Management obchodní činnosti  Management cestovního ruchu  Business Economics and Management  Finance  Automatizace řízení a informatika   a dalších 6 oborů

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Ekonomika a management  Strategický management  MBA Senior Executive  MSc in Business Management  Právo a management

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na varhany  Hra na violoncello  Hudební produkce  Jazzová interpretace  Hra na bicí nástroje  Hra na cembalo  Hra na fagot  Hra na flétnu  Hra na klavír a klavírní pedagogika  Historická interpretace   a dalších 20 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Činoherní herectví  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Činoherní režie  Divadelní dramaturgie  Audiovizuální tvorba a divadlo  Výchovná dramatika Neslyšících  Divadelní manažerství   a dalších 6 oborů

Mezinárodní manažersko - marketingové studium

Brno

Obory: Mezinárodní manažerské studium (MMS)

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Zemědělská chemie  Speciální produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů  Anatomie a fyziologie rostlin  Molekulární biologie a genetika živočichů   a dalších 40 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioeconomic and Environmental Development of Environmental  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  International Development Studies  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů  Mezinárodní rozvojová studia

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekologie lesa  Arboristika  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Lesní inženýrství  Fytologie lesa  Dřevařství  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  Lesnictví   a dalších 18 oborů

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Brno-Židenice

Obory: Řízení sociálních služeb  Krizový management