Nalezli jsme 42 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Řízení a ekonomika obchodu  Business Economics and Management  Public Administration  Management obchodní činnosti   a dalších 12 oborů

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a Brand Management (NEWTON Business)  Management lidských zdrojů  Psychologie pro manažery (NEWTON Business)  Management cestovního ruchu (NEWTON Business)  Mezinárodní management   a dalších 13 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Paralelní a distribuované systémy  Počítačové systémy a technologie (EN)  Učitelství informatiky pro střední školy  Matematická informatika  Teoretická informatika   a dalších 20 oborů

Fakulta informatiky

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Vojenská logistika  Ekonomika obrany státu  Řízení a použití ozbrojených sil  Vojenský management  Ochrana obyvatelstva

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Zbraně a munice  Letecká a raketová technika  Bojová a speciální vozidla  Vojenská geografie a meteorologie  Technologie pro ochranu majetku a osob  Elektronické systémy a zařízení  Dopravní stroje a zařízení   a dalších 12 oborů

TIP

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Management v podnikání  Technologie ochrany osob a majetku  Ekonomika a právo v podnikání

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání a management v obchodu a službách  Právo  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Soukromoprávní studia  Právo v podnikání  Aplikovaná informatika

TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie  Management stavebnictví  Městské inženýrství  Pozemní stavby  Structures and Traffic Constructions  Konstrukce a dopravní stavby  Vodní hospodářství a vodní stavby   a dalších 9 oborů

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů  Ekonomika a management podniku - zaměření Podnikání  Ekonomika a management podniku - zaměření Management lidských zdrojů   a dalších 21 oborů

TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Podnikové finance a obchod  Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a daně  Ekonomika a procesní management  Řízení a ekonomika podniku (EN)  Účetnictví a finanční řízení podniku  Informační management   a dalších 5 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Applied and Landscape Ecology  Živočišné biotechnologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  General Agriculture  Aplikovaná bioklimatologie  Applied Bioclimatology  Technology and Agriculture Machinery   a dalších 39 oborů

AZ SMART - vzdělávací centrum

Brno, Ostrava - Mariánské hory, Praha 1

Obory: BBA –Ekonomie a právo  MBA – Řízení lidských zdrojů  MBA – Public Relations

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Brno-Židenice

Obory: Krizový management  Řízení sociálních služeb

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Právo a management  Ekonomika a management  MBA Senior Executive  MSc in Business Management  Strategický management

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Socioeconomic and Environmental Development of Regions  International Development Studies  Mezinárodní rozvojová studia  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Fytologie lesa  Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů  Design nábytku  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Dřevařské inženýrství  Myslivost  Tvorba a ochrana krajiny  Ochrana lesa   a dalších 18 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Činoherní režie  Fyzické divadlo  Divadelní dramaturgie  Dramatická umění  Divadelní manažerství  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika   a dalších 9 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na housle  Hra na flétnu  Hra na kontrabas  Historická interpretace  Hra na klavír  Hra na klarinet  Hra na cembalo  Hra na hoboj  Kompozice a teorie kompozice  Hra na trubku  Hra na bicí nástroje  Kompozice   a dalších 18 oborů