Nalezli jsme 39 škol

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Matematická informatika  Paralelní a distribuované systémy  Informační systémy  Počítačová grafika  Bezpečnost informačních technologií  Aplikovaná informatika  Počítačové systémy a technologie (EN)   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Finance  Ekonomická informatika  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Finance a investiční management  Management cestovního ruchu  Econimic Informatics  Řízení a ekonomika podniku   a dalších 6 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

TIP

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Ekonomika a právo v podnikání  Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Management v podnikání  Technologie ochrany osob a majetku

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Podnikové finance  Účetnictví a finanční řízení podniku  MSc in Business and Informatics  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomika a procesní management  Informační management  Účetnictví a daně  Ekonomika podniku   a další 4 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Management stavebnictví  Physical and Building Materials Engineering  Vodní hospodářství a vodní stavby  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Structures and Traffic Constructions   a dalších 10 oborů

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)  Mezinárodní finance a management (NEWTON Premium)  Management lidských zdrojů (NEWTON Business)  Mezinárodní management  Management lidských zdrojů   a dalších 14 oborů

NEWTON College, a.s.
TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání  Právo  Soukromoprávní studia  Aplikovaná informatika  Podnikání a management v obchodu a službách  Právo ve veřejné správě  Právo v podnikání

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření Právo v obchodních vztazích  Ekonomika a management podniku - zaměření Účetnictví podniku  Bezpečnostní management v regionech - zaměření Kriminalistika a kriminologie   a dalších 33 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Applied and Landscape Ecology  Živočišné biotechnologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  General Agriculture  Aplikovaná bioklimatologie  Applied Bioclimatology  Technology and Agriculture Machinery   a dalších 39 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Muzikálové herectví  Dramatická výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Dramatická umění  Činoherní režie  Výchovná dramatika pro Neslyšící   a dalších 7 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na housle  Duchovní hudba  Hra na fagot  Kompozice a teorie kompozice  Zpěv  Hra na trombon  Hra na trubku  Jazzová interpretace  Hudební produkce  Operní režie  Hudební manažerství  Multimediální kompozice   a dalších 20 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu  Japanistika   a dalších 106 oborů

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Speciální edukace bezpečnostních složek  Regenerace a výživa ve sportu  Management sportu  Aplikovaná kineziologie  Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)   a dalších 8 oborů

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Podniková ekonomika a management (EN)  Regionální rozvoj a cestovní ruch  Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)  Finance a právo  Finance (DE)  Regionální rozvoj a správa  Finance (EN)  Finance   a dalších 11 oborů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioeconomic and Environmental Development of Regions  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Mezinárodní rozvojová studia  International Development Studies  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  Lesnictví  Dřevařské inženýrství  Nábytkové inženýrství  Fytologie lesa  Dřevařství   a dalších 19 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Sociologie  Obecná psychologie  Humanitní environmentalistika  Sociologie (EN)  Evropská studia (i jednooborové)  Environmentální studia  Mezinárodní vztahy (i jednooborové)  Veřejná politika a lidské zdroje   a dalších 33 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Nutriční terapeut  Lékařská farmakologie  Všeobecná sestra  Lékařská farmakologie (EN)  Onkologie  Porodní asistentka  Intenzivní péče  Stomatologie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie   a dalších 44 oborů