Nalezli jsme 9 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Polština pro překladatele  Žurnalistika (dvouoborové)  Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (jednooborová)  Polská filologie  Anglická a americká literatura  Teorie a dějiny výtvarných umění   a dalších 104 oborů

Filozofická fakulta

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Management Information Systems  Podniková ekonomika a management

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Biblická teologie  Sociální pedagogika  Teologické nauky  Katolická teologie  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Praktická teologie  Teologická studia (dvouoborové)  Charitativní a sociální práce   a další 4 obory

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Kinantropologie  Aplikovaná tělesná výchova  Trenérství a management sportu  Rekreologie  Fyzioterapie  Aplikované pohybové aktivity  Ochrana obyvatelstva  Tělesná výchova (dvouoborové)  Trenérství a sport  Tělesná výchova a sport

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Ošetřovatelství  Radiologický asistent  Všeobecná sestra

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Geoinformatika a kartografie  Deskriptivní geometrie (učitelství, dvouoborové)  Anorganická chemie  Informatika  Matematická analýza  Environmentální studia a udržitelný rozvoj  Geoinformatika a geografie   a dalších 90 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy  Učitelství pro mateřské školy   a dalších 64 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Evropské a mezinárodní právo  Právo  Správní právo  Občanské právo  International and European Law  Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Trestní právo  Teoretické právní vědy   a další 2 obory

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská biofyzika  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Lékařská imunologie  Neurovědy  Sociální lékařství  Onkologie  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská mikrobiologie  Stomatologie   a dalších 16 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma