Nalezli jsme 9 škol

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Archeologie  Andragogika  Muzikologie (dvouoborové)  Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad  Čínská filologie  Praktická nizozemská filologie  Judaistka: Dějiny a kultura Židů (dvouoborové)   a dalších 105 oborů

Filozofická fakulta

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Biblická teologie  Sociální pedagogika  Praktická teologie  Charitativní a sociální práce  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Mezinárodní sociální a humanitární práce  Katolická teologie   a dalších 5 oborů

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Rekreologie  Kinantropologie  Aplikované pohybové aktivity  Trenérství a sport  Tělesná výchova a sport  Trenérství a management sportu  Aplikovaná tělesná výchova  Ochrana obyvatelstva   a další 2 obory

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Ošetřovatelství  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Intenzivní péče v porodní asistenci  Fyzioterapie  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Chirurgie  Fyziologie a patologická fyziologie  Onkologie  Lékařská farmakologie  Gynekologie a porodnictví  Lékařská biofyzika  Stomatologie  Neurovědy  Anatomie, histologie a embryologie  Sociální lékařství   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Materiálová chemie  Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví  Optometrie  Experimentální biologie  Aplikovaná fyzika  Didaktika fyziky   a dalších 70 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Speciální pedagogika – poradenství  Logopedie   a dalších 48 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Právo  Teoretické právní vědy  Právo ve veřejné správě  Správní právo  Občanské právo  Evropské a mezinárodní právo  Ústavní právo  Trestní právo  International and European Law  Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Podniková ekonomika a management  Ekonomika a management malých a středních podniků  Management Information Systems  Systémové inženýrství a informatika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma