Nalezli jsme 9 škol

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Latinská filologie (dvouoborové)  Politologie  Mediální studia  Teorie a dějiny výtvarných umění  Muzikologie  Mediální a kulturální studia  Nizozemská filologie  Muzikologie (dvouoborové)  Německá literatura   a dalších 101 oborů

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Optometrie  Experimentální biologie  Organická chemie  Algebra a geometrie  Biochemie  Přístrojová fyzika  Anorganická chemie  Regionální geografie  Aplikovaná fyzika  Zoologie   a dalších 76 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (dvouoborové)  Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 60 oborů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Management Information Systems  Podniková ekonomika a management

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Praktická teologie  Charitativní a sociální práce  Systematická teologie a křesťanská filozofie  Sociální pedagogika  Charitativní a sociální práce  Teologická studia (dvouoborové)  Katolická teologie   a dalších 5 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Ústavní právo  Právo  International and European Law  Občanské právo  Správní právo  Teoretické právní vědy  Trestní právo  Právo ve veřejné správě  Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Evropské a mezinárodní právo

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Trenérství a management sportu  Rekreologie  Trenérství a sport  Aplikovaná tělesná výchova  Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova (dvouoborové)  Kinantropologie  Aplikované pohybové aktivity   a další 2 obory

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství  Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Radiologický asistent

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Stomatologie  Lékařská genetika  Neurologie  Zubní lékařství  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Vnitřní nemoci  Lékařská biologie  Onkologie   a dalších 16 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma