Nalezli jsme 9 škol

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Románské literatury  Psychologie  Český jazyk  Obecná jazykověda a teorie komunikace  Televizní a rozhlasová studia (dvouoborové)  Japonská filologie  Srovnávací slovanská filologie  Teorie a dějiny hudby   a dalších 102 oborů

Filozofická fakulta

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Management Information Systems  Podniková ekonomika a management

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Sociální a spirituální determinanty zdraví  Charitativní a sociální práce  Praktická teologie  Biblická teologie  Charitativní a sociální práce  Teologické nauky  Systematická teologie a křesťanská filozofie   a dalších 5 oborů

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Trenérství a sport  Aplikovaná tělesná výchova  Kinantropologie  Ochrana obyvatelstva  Trenérství a management sportu  Fyzioterapie  Aplikované pohybové aktivity  Rekreologie  Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova (dvouoborové)

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Fyzioterapie  Ošetřovatelství  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Porodní asistentka

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská mikrobiologie  Stomatologie  Onkologie  Lékařská biofyzika  Zubní lékařství  Fyziologie a patologická fyziologie  Lékařská farmakologie  Všeobecné lékařství  Gynekologie a porodnictví   a dalších 16 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Speciální pedagogika – andragogika   a dalších 64 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Správní právo  Teoretické právní vědy  Evropské a mezinárodní právo  Ústavní právo  Trestní právo  International and European Law  Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Právo   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Algebra a geometrie  Aplikovaná matematika  Geoinformatika a kartografie  Didaktika chemie  Botanika  Ekologie  Bioinformatika  Nanomateriálová chemie  Počítačová fyzika   a dalších 87 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma