Nalezli jsme 213 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační technologie  Engineering informatics  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační a řídicí technologie  Automatické řízení a informatika  Automatic Control and Informatics  Inženýrská informatika

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Radiologická fyzika  Matematické inženýrství  Fyzikální inženýrství  Jaderná chemie  Jaderné inženýrství

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Fyzikální a materiálové inženýrství  Konstrukce a dopravní stavby  Mathematics in Civil Engineering  Building Engineering  Geodesy and Cartography   a dalších 15 oborů

Fakulta stavební
TIP

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Finance - specializace Podnikové finance  Ekonomika a management - specializace Marketing management  Ekonomika a management - specializace Sales management  Oceňování majetku   a dalších 8 oborů

TIP

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: MBA Řízení informačních technologií  MBA Management, organizace a řízení  MBA Management soft skills  MBA Projektové řízení a plánování  MBA Daně, účetnictví a controlling   a dalších 22 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Central European Management Institute

Praha 4-Modřany

Obory: Ekonomika a finanční management  Bezpečnostní a krizový management  Veřejná správa  Management obchodu  Executive MBA  Management zdravotnictví  LLM - Korporátní právo  Marketing Management and International Business  Global Business Leadership

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský technik  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Plánování a řízení krizových situací  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínská informatika  Civilní nouzová připravenost   a další 2 obory

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektroenergetika / Electric Power Engineering  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Manažerská informatika  Softwarové inženýrství  Web a multimedia   a dalších 43 oborů

Fakulta elektrotechnická
TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: MBA  LLB Undergraduate Entry

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Anglophone Studies  Veřejná správa  Regionální studia a mezinárodní obchod  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  Politologie   a dalších 7 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství odborných předmětů  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Finance  Finance a investiční management  Veřejná správa  Public Administration  Business Economics and Management  Řízení a ekonomika podniku  Ekonomika zemědělství a potravinářství   a další 4 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Finanční a pojistná matematika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 3 obory

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Mediální management (NEWTON Premium)  Change Management (NEWTON Business)  Globální podnikání a management (NEWTON Standard)  Management lidských zdrojů  Psychologie pro manažery (NEWTON Standard)  Mezinárodní management   a dalších 9 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Angličtina ve sféře podnikání  Anglický jazyk  Filozofie  Didaktika dějepisu  Kulturní dějiny  Český jazyk  Polský jazyk  Německý jazyk a literatura  Hospodářské a sociální dějiny  Německý jazyk   a dalších 8 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Sociální práce (EN)  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Interpretace a teorie interpretace

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Zdravotnický záchranář  Intenzivní péče  Chirurgické obory  Ošetřovatelství   a dalších 6 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pro mateřské školy  Speciální pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Učitelství odborných předmětů  Andragogika  Sociální pedagogika  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   a dalších 10 oborů