Nalezli jsme 151 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Automatic Control and Informatics  Inženýrská informatika

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderné inženýrství  Radiologická fyzika  Jaderná chemie  Matematické inženýrství  Fyzikální inženýrství

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Water Engineering and Water Management  Environmental Engineering  Mathematics in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Fyzikální a materiálové inženýrství  Matematika ve stavebním inženýrství   a dalších 14 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika (EN)  Civilní nouzová připravenost  Biomedicínská a klinická technika

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektroenergetika / Electric Power Engineering  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Matematické inženýrství / Mathematical Engineering   a dalších 15 oborů

Fakulta elektrotechnická

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  International Relations and European Studies (EN)  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Mediální studia  Politologie

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Finance  Řízení a ekonomika podniku

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Anglický jazyk  Český jazyk  České a československé dějiny  Didaktika dějepisu  Kulturní dějiny  Literární věda - teorie a dějiny národních literatur  Polský jazyk  Filozofie  Hospodářské a sociální dějiny   a další 2 obory

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Interpretace a teorie interpretace

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Ošetřovatelství  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Didaktika českého jazyka a literatury  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Biofyzika  Enviromentální geografie  Biologie  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Aplikovaná informatika  Politická a kulturní geografie  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Počítačové systémy a technologie  Informatika (EN)  Informatika  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Počítačové metody ve vědě a technice  Aplikované nanotechnologie  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Applied nanotechnology (EN)  Obecné otázky matematiky  General Problems of Mathematics (EN)

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Teorie výtvarné výchovy  Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika  Teorie vzdělávání v bohemistice

TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Informační a znalostní management  Aplikovaná informatika

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika  Teorie a dějiny české literatury

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika chemie  Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika fyziky