Nalezli jsme 151 škol

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Automatic Control and Informatics  Inženýrská informatika

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Matematické inženýrství  Radiologická fyzika  Jaderné inženýrství  Jaderná chemie  Fyzikální inženýrství

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geodézie a kartografie  Building Engineering  Geodesy and Cartography  Physical and Material Engineering  Building and structural engineering  Matematika ve stavebním inženýrství  Environmental Engineering   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Civilní nouzová připravenost

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Akustika / Acoustics   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Řízení a ekonomika podniku  Finance

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mediální studia  Politologie  International Relations and European Studies (EN)  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Agriculture in Tropics and Subtropics

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie (EN)  Počítačové systémy a technologie  Informatika

Fakulta informatiky

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Literární věda - teorie a dějiny národních literatur  Teorie a dějiny české literatury  Didaktika dějepisu  Polský jazyk  Kulturní dějiny  Anglický jazyk  Český jazyk   a další 3 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Interpretace a teorie interpretace

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelství  Chirurgické obory  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ochrana veřejného zdraví

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Biologie  Analytická chemie heterogenních systémů  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Politická a kulturní geografie  Aplikovaná informatika  Enviromentální geografie

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Didaktika českého jazyka a literatury  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Německá a francouzská filozofie  Studia občanského sektoru (EN)  Sociální práce  Sémiotika a filozofie komunikace  Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Environmentální studia (EN)  Soudobé evropské dějiny (DE)   a dalších 15 oborů

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Veřejná a sociální politika  Ekonomie  Ekonomie (EN)  Sociologie  Veřejná a sociální politika (EN)  Ekonomie a ekonometrie  Politologie  Mediální studia  Moderní dějiny  Mezinárodní teritoriální studia   a další 4 obory

Fakulta sociálních věd
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Počítačové metody ve vědě a technice  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Applied nanotechnology (EN)  Aplikované nanotechnologie  Obecné otázky matematiky  General Problems of Mathematics (EN)