Nalezli jsme 151 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrská informatika  Automatické řízení a informatika  Automatic Control and Informatics  Engineering informatics

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Radiologická fyzika  Fyzikální inženýrství  Matematické inženýrství  Jaderné inženýrství  Jaderná chemie

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Vodní hospodářství a vodní stavby  Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví  Building Engineering  Pozemní stavby  Matematika ve stavebním inženýrství   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Provoz a řízení letecké dopravy / Air Traffic Control  Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Řídicí technika a robotika / Control Engineering and Robotics   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Agriculture in Tropics and Subtropics

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  Mezinárodní vztahy a evropská studia  Politologie  Mediální studia  International Relations and European Studies (EN)

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

LIGS University

Praha 7

Obory: Interactive Online PhD  Interactive Online DBA

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Finance  Ekonomická informatika  Řízení a ekonomika podniku

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Počítačové systémy a technologie (EN)  Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie

Fakulta informatiky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika chemie  Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika fyziky

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Informační a znalostní management  Aplikovaná informatika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Teorie a dějiny české literatury  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filmová věda  Obecná lingvistika  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)  Sociální psychologie  Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky  Klinická psychologie  Slovanské literatury  Slovanské filologie   a dalších 54 oborů

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie (EN)  Sociologie  Moderní dějiny  Mezinárodní vztahy (EN)  Politologie  Politologie (EN)  Sociologie (EN)  Mezinárodní vztahy  Ekonomie a ekonometrie  Ekonomie  Mediální studia   a další 3 obory

Fakulta sociálních věd

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Military Internal Medicine  Military Surgery  Medical Microbiology  Epidemiologie  Vojenská chirurgie  Toxicology  Toxikologie  Infectious Biology  Vojenské vnitřní lékařství  Lékařská mikrobiologie   a dalších 5 oborů

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky a infrastruktura  Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Environmentální inženýrství  Organic Chemistry  Environmental Engineering  Anorganická technologie  Organická chemie  Anorganická chemie  Analytická chemie  Surface Engineering  Inorganic chemistry   a dalších 9 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: Ph.D. by Publication

University of New York in Prague