Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně zahájila svou činnost v červenci roku 1993. Studenti zde mohou získat bakalářský, magisterský nebo doktorský titul. Nabízí také studium v programech celoživotního vzdělávání a programech MBA. Děkanem je aktuálně (2013) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Studijní programy

Fakulta podnikatelská nabízí vzdělávání ve třech studijních programech: bakalářském, magisterském a doktorském. Škola vyučuje budoucí ekonomy a manažery. Svým zaměřením přispívá k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují nejen jako odborníci ve finančních nebo ekonomických části firem, ale dále se i mohou v rámci ICT problematiky podílet na vývoji informačních systémů.

www.fbm.vutbr.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské studijní programy má formu písemného testu z anglického jazyka a studijích předpokladů. Přijímací zkouška může být prominuta na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (Scio).

Přihlášku je možné podat do 30.4.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 85 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme na dny otevřených dveří! číst více

Mimořádné stipendium 6 000,-Kč na VUT

Mimořádné stipendium 6 000,-Kč na VUT

Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně opět odměníme jednorázovým stipendiem ve výši 6 000,- Kč. číst více

Prestižní studijní program MSc in Business and Informatics

Prestižní studijní program MSc in Business and Informatics

Nabízíme Vám možnost studia britského studijního programu MSc in Business and Informatics, který je realizován Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně na základě udělené akreditace britskou The Nottingham Trent University. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde