Nalezli jsme 9 škol

TIP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: Mediální studia  Veřejná správa  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví  Regional Studies and International Business  Asian Studies and International Relations  Anglophone Studies   a dalších 13 oborů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Speciální pedagogika - intervence  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (dvouoborova)   a dalších 63 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Toxikologie a analýza škodlivin  Didaktika chemie  Informatika se zaměřením na vzdělávání  Chemie se zaměřením na vzdělávání  Biologie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 13 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Historie  Africká studia  Archivnictví  Politologie  Filozofie  Latinskoamerická studia  Sociologie obecná a empirická  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Archivnictví – historie   a dalších 5 oborů

TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Informační a znalostní management  Finanční management  Aplikovaná informatika  Informační management  Management cestovního ruchu

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Epidemiology  Military Surgery  Infectious Biology  Lékařská mikrobiologie  Military Radiobiology  Zdravotnický záchranář  Vojenská chirurgie  Epidemiologie   a dalších 10 oborů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Odborný pracovník v laboratorních metodách  Farmacie (EN)  Patobiochemie a xenobiochemie  Farmaceutická technologie  Farmakognosie a toxikologie přírodních látek  Farmaceutická chemie (EN)  Klinická a sociální farmacie   a dalších 13 oborů

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální práce  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností  Sociální práce ve veřejné správě  Social Work

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Klinická biochemie  Oční lékařství  Radiologie  Lékařská imunologie  Vnitřní nemoci  Lékařská chemie a biochemie  Zubní lékařství (EN)  Lékařská biologie  Chirurgie  Fyziologie a patologická fyziologie   a dalších 19 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma