Nalezli jsme 16 škol

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Teorie a dějiny české literatury  Sociologie  Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (EN)  Filozofie  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Francouzština pro překladatelskou praxi   a dalších 54 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce (EN)  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Viola  Cembalo  Kresba  Housle  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Malba  Tvůrčí fotografie  Pozoun  Lesní roh  Kontrabas  Fagot  Klavír  Sochařství - volná tvorba  Hoboj  Zpěv  Klarinet   a dalších 5 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ošetřovatelství  Intenzivní péče  Ochrana veřejného zdraví  Všeobecné lékařství  Porodní asistentka  Ergoterapie  Chirurgické obory  Zdravotnický záchranář   a dalších 10 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Didaktika českého jazyka a literatury  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Speciální pedagogika  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 33 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Matematika (dvouoborové)  Modelování v environmentální geografii  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Politická a kulturní geografie  Aplikovaná informatika  Fyzická geografie a geoekologie   a dalších 27 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Marketing a obchod  Ekonomika podniku  Národní hospodářství  Veřejná ekonomika a a správa  Podniková ekonomika a management  Ekonomie  Veřejná ekonomika a správa  Management   a dalších 11 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání  Právo  Soukromoprávní studia  Aplikovaná informatika  Podnikání a management v obchodu a službách  Právo ve veřejné správě  Právo v podnikání

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Geotechnika  Městské stavitelství a inženýrství  Dopravní stavby  Architektura a stavitelství  Městské inženýrství  Dopravní inženýrství  Prostředí staveb  Městské inženýrství a stavitelství   a dalších 7 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnostní plánování  Bezpečnostní inženýrství  Požární ochrana a bezpečnost  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Technická bezpečnost osob a majetku  Bezpečnost práce a procesů  Havarijní plánování a krizové řízení

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Management kvality  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Metalurgická technologie  Chemické a enviromentální inženýrství  Chemická metalurgie  Progresivní technické materiály   a dalších 19 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatické řízení a inženýrská informatika  Technická diagnostika, opravy a udržování  Strojírenská technologie  Aplikovaná mechanika  Dopravní a manipulační technika   a dalších 17 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Geologické inženýrství  Environmentální inženýrství  Úpravnictví  Zpracování a zneškodňování odpadů  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Geovědní a montánní turismus   a dalších 18 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Elektronika  Aplikovaná elektronika  Telekomunikační technika  Výpočetní matematika  Elektroenergetika  Mobilní technologie  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Technická kybernetika   a dalších 12 oborů

Univerzitní studijní programy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava

Obory: Mechatronika  Nanotechnologie  Výpočetní vědy  Fyzika  Aplikované vědy a technologie  Technologie procesů v energetice