Nalezli jsme 17 škol

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Francouzština ve sféře podnikání  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Český jazyk a literatura  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Historie   a dalších 56 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Sociální práce (EN)  Management organizací služeb sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Malba  Grafika  Klarinet  Lesní roh  Trubka  Kontrabas  Zpěv  Viola  Interpretace a teorie interpretace  Violoncello  Sochařství - volná tvorba  Cembalo  Intermediální umění  Kresba  Tvůrčí fotografie  Saxofon   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Radiologický asistent  Fyzioterapie  Zdravotnický záchranář  Komunitní péče v porodní asistenci  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství  Intenzivní péče   a dalších 10 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Chemie  Geografie (dvouoborové)  Kartografie a geoinformatika  Politická a kulturní geografie  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Ochrana a tvorba krajiny   a dalších 28 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Andragogika  Sociální pedagogika   a dalších 36 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomika podniku  Veřejná ekonomika a správa  Finance  Management  Informatika v ekonomice  Ekonomie  Eurospráva  Ekonomika a právo v podnikání  Účetnictví a daně  Marketing a obchod   a dalších 8 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání  Právo ve veřejné správě  Podnikání a management v obchodu a službách  Aplikovaná informatika  Soukromoprávní studia  Právo  Právo v podnikání

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Řízení lidských zdrojů  MBA – Public Relations  BBA –Ekonomie a právo

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Právo a management  Ekonomika a management  MSc in Business Management  MBA Senior Executive  Strategický management

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Městské stavitelství a inženýrství  Konstrukce staveb  Geotechnika  Provádění staveb  Architektura a stavitelství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Stavební hmoty a diagnostika staveb  Dopravní inženýrství   a dalších 7 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Požární ochrana a bezpečnost  Bezpečnost práce a procesů  Bezpečnostní inženýrství  Technická bezpečnost osob a majetku  Havarijní plánování a krizové řízení   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika  Výpočetní matematika  Řídicí a informační systémy  Aplikovaná elektronika  Mobilní technologie  Telekomunikační technika  Projektování elektrických zařízení  Informatika a výpočetní technika   a dalších 11 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Technika tvorby a ochrany živ. prostředí  Konstrukce strojů a zařízení  Provoz energetických zařízení  Energetické stroje a zařízení  Aplikovaná informatika a řízení  Aplikovaná mechanika   a dalších 17 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Hornictví a hornická geomechanika  Systémové inženýrství v oblasti surovin  Aplikovaná fyzika  Environmentální inženýrství  Minerální biotechnologie  Geologické inženýrství   a dalších 25 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Tepelná technika a paliva v průmyslu  Procesní inženýrství  Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Tepelná technika a keramické materiály  Řízení průmyslových systémů  Metalurgická technologie   a dalších 14 oborů