Nalezli jsme 17 škol

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Právo ve veřejné správě  Podnikání a management v obchodu a službách  Aplikovaná informatika  Podnikání  Soukromoprávní studia

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Angličtina ve sféře podnikání  Didaktika dějepisu  Český jazyk  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Filozofie  Německý jazyk a literatura  Polský jazyk a literatura (jednooborové)   a dalších 55 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník  Komunitní rozvoj  Management organizací služeb sociální práce

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Cembalo  Flétna  Pozoun  Sochařství - volná tvorba  Hoboj  Lesní roh  Interpretace a teorie interpretace  Housle  Kontrabas  Viola  Klavír  Klarinet  Tvůrčí fotografie  Malba  Intermediální umění  Grafika   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Porodní asistentka  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ochrana veřejného zdraví  Fyzioterapie  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Ošetřovatelství   a dalších 11 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Speciální pedagogika  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 36 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Experimentální biologie  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Ochrana a tvorba krajiny   a dalších 30 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomika podniku (specializace Ekonomika a právo v podnikání)  Management (specializace Sportovní management)  Marketing a obchod (specializace Média a ekonomická žurnalistika)  Veřejná ekonomika a správa  Management   a dalších 13 oborů

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Public Relations  BBA –Ekonomie a právo  MBA – Řízení lidských zdrojů

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Právo a management  MBA Senior Executive  Ekonomika a management  MSc in Business Management  Strategický management

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Teorie konstrukcí  Dopravní inženýrství  Městské stavitelství a inženýrství  Geotechnika  Stavební hmoty a diagnostika staveb  Příprava a realizace staveb  Prostředí staveb  Průmyslové a pozemní stavitelství   a dalších 7 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnost práce a procesů  Havarijní plánování a krizové řízení  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Požární ochrana a bezpečnost

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Technická kybernetika  Informatika a výpočetní technika  Elektroenergetika  Komunikační technologie  Výpočetní matematika  Projektování elektrických zařízení  Mobilní technologie  Aplikovaná elektronika   a dalších 11 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality  Umělecké slévárenství  Tepelná technika a keramické materiály  Chemická metalurgie  Moderní metalurgické technologie  Metalurgická technologie   a dalších 14 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Robotika  Průmyslové inženýrství  Aplikovaná mechanika  Dopravní technika a technologie  Energetické stroje a zařízení  Hydraulika a pneumatika   a dalších 16 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Těžba nerostných surovin a jejich využívání  Geologické inženýrství  Systémové inženýrství v průmyslu  Trhací práce v hornickém inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields   a dalších 26 oborů