Nalezli jsme 17 škol

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Manažerská ekonomika  Aplikovaná informatika- Informační technologie  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia   a další 3 obory

TIP

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Public Relations  BBA –Ekonomie a právo  MBA – Řízení lidských zdrojů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Systémové inženýrství a informatika  Podniková ekonomika a management  Finance  Management  Ekonomika podniku  Eurospráva  Národní hospodářství  Regionální rozvoj  Veřejná ekonomika a správa  Marketing a obchod   a dalších 8 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Historie  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Angličtina ve sféře podnikání  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (jednooborové)   a dalších 52 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce (EN)  Komunitní rozvoj  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Zdravotně sociální pracovník

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Fagot  Viola  Kresba  Pozoun  Lesní roh  Kontrabas  Trubka  Saxofon  Klavír  Klarinet  Housle  Flétna  Hoboj  Cembalo  Tvůrčí fotografie  Sochařství - volná tvorba  Interpretace a teorie interpretace  Grafika   a další 4 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Všeobecné lékařství  Porodní asistentka  Ochrana veřejného zdraví  Fyzioterapie  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář  Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací   a dalších 7 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sociální pedagogika  Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové)  Učitelství hudební výchovy pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 33 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Kartografie a geoinformatika  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Aplikovaná informatika  Fyzická geografie a geoekologie  Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Ekonomika a management  Strategický management  MBA Senior Executive  MSc in Business Management  Právo a management

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Příprava a realizace staveb  Prostředí staveb  Městské inženýrství  Dopravní stavby  Dopravní inženýrství  Provádění staveb  Průmyslové a pozemní stavitelství  Geotechnika  Architektura a stavitelství   a dalších 6 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Požární ochrana a bezpečnost  Havarijní plánování a krizové řízení  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Bezpečnost práce a procesů   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Biomedicínské inženýrství  Elektroenergetika  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Projektování elektrických zařízení  Řídicí a informační systémy  Technická kybernetika  Elektronika   a dalších 10 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Tepelná technika a keramické materiály  Management kvality  Recyklace materiálů  Řízení průmyslových systémů  Tepelná technika a paliva v průmyslu  Metalurgická technologie  Umělecké slévárenství   a dalších 12 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Stavba výrobních strojů a zařízení  Aplikovaná mechanika  Dopravní a manipulační technika  Strojírenská technologie  Řízení strojů a procesů  Hydraulika a pneumatika  Energetika 21. století   a dalších 16 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Systémové inženýrství v průmyslu  Komerční inženýrství v oblasti surovin  Aplikovaná fyzika  Geologické inženýrství  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Geoinformatika   a dalších 24 oborů