Nalezli jsme 17 škol

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Německý jazyk  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Angličtina ve sféře podnikání  Učitelství historie pro střední školy   a dalších 58 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce (EN)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Fagot  Klavír  Malba  Cembalo  Interpretace a teorie interpretace  Trubka  Violoncello  Hoboj  Tvůrčí fotografie  Grafika  Kresba  Flétna  Lesní roh  Housle  Kontrabas  Pozoun  Saxofon  Zpěv  Viola  Klarinet   a další 2 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Intenzivní péče  Ochrana veřejného zdraví  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Komunitní péče v porodní asistenci  Ošetřovatelství  Zdravotnický záchranář  Nutriční terapeut   a dalších 12 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a dalších 37 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biofyzika  Aplikovaná informatika  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Aplikovaná matematika  Politická a kulturní geografie  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika   a dalších 29 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Management  Podniková ekonomika a management  Marketing a obchod  Finance  Management (specializace Sportovní management)  Veřejná ekonomika a správa  Regionální rozvoj  Národní hospodářství  Ekonomika podniku   a dalších 9 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Podnikání  Právo ve veřejné správě  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia  Aplikovaná informatika

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Řízení lidských zdrojů  MBA – Public Relations  BBA –Ekonomie a právo

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Ekonomika a management  MSc in Business Management  MBA Senior Executive  Strategický management  Právo a management

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Geotechnika  Dopravní inženýrství  Městské inženýrství a stavitelství  Stavební hmoty a diagnostika staveb  Městské stavitelství a inženýrství  Building structures  Architektura a stavitelství   a dalších 8 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnost práce a procesů  Technická bezpečnost osob a majetku  Požární ochrana a bezpečnost  Havarijní plánování a krizové řízení  Bezpečnostní plánování  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Bezpečnostní inženýrství

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Biomechanické inženýrství  Materiálové vědy a inženýrství  Moderní metalurgické technologie  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Chemická metalurgie   a dalších 15 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Energetika 21. století  Řízení strojů a procesů  Strojírenská technologie  Dopravní a manipulační technika  Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení  Technika tvorby a ochrany živ. prostředí  Robotika   a dalších 16 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Důlní měřictví  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Aplikovaná fyzika  Geologické inženýrství  Řízení průmyslových systémů  Důlní měřictví a geodézie   a dalších 24 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Projektování elektrických zařízení  Informatika a výpočetní technika  Elektronika  Telekomunikační technika  Automobilové elektronické systémy  Elektroenergetika  Aplikovaná elektronika  Mobilní technologie   a dalších 11 oborů