Nalezli jsme 17 škol

TIP

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Řízení lidských zdrojů  BBA –Ekonomie a právo  MBA – Public Relations

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Experimentální biologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Ochrana a tvorba krajiny  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Podnikání  Soukromoprávní studia  Manažerská ekonomika  Právo v podnikání  Aplikovaná informatika - Management ICT  Aplikovaná informatika- Informační technologie  Právo ve veřejné správě   a další 2 obory

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Francouzština ve sféře podnikání  Němčina ve sféře podnikání  Učitelství psychologie pro střední školy  Anglický jazyk  Německý jazyk  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 56 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Management organizací služeb sociální práce  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Kontrabas  Interpretace a teorie interpretace  Zpěv  Saxofon  Cembalo  Fagot  Flétna  Hoboj  Housle  Klarinet  Klavír  Lesní roh  Pozoun  Trubka  Viola  Violoncello  Grafika  Intermediální umění  Kresba  Malba   a další 2 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Nutriční terapeut  Zdravotnický záchranář  Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v geriatrii   a dalších 14 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Speciální pedagogika  Bohemistika v praxi  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 36 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Eurospráva  Marketing a obchod (specializace Média a ekonomická žurnalistika)  Management (specializace Sportovní management)  Podniková ekonomika a management  Ekonomie  Informatika v ekonomice   a dalších 12 oborů

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: MBA Senior Executive  Strategický management  MSc in Business Management  Ekonomika a management  Právo a management

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Technická bezpečnost osob a majetku  Havarijní plánování a krizové řízení  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Požární ochrana a bezpečnost  Bezpečnost práce a procesů

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Geotechnika  Konstrukce staveb  Architektura a stavitelství  Dopravní inženýrství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Prostředí staveb  Dopravní stavby  Teorie konstrukcí  Městské inženýrství a stavitelství   a dalších 6 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Mobilní technologie  Technická kybernetika  Informatika a výpočetní technika  Telekomunikační technika  Výpočetní matematika  Elektroenergetika  Projektování elektrických zařízení  Aplikovaná elektronika   a dalších 11 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Procesní inženýrství  Biomechanické inženýrství  Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Procesní inženýrství a metody kontroly kvality  Progresivní technické materiály  Moderní metalurgické technologie   a dalších 14 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Technologie a hospodaření s vodou  Úprava surovin a recyklace  Zpracování a zneškodňování odpadů  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Důlní měřictví  Geoinformatika   a dalších 24 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Dopravní a manipulační technika  Konstrukční a procesní inženýrství  Strojírenská technologie  Energetické stroje a zařízení  Automatické řízení a inženýrská informatika  Aplikovaná mechanika  Robotika   a dalších 16 oborů