Nalezli jsme 17 škol

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Filozofie  Německý jazyk  Historie (dvouoborové)  Angličtina ve sféře podnikání  Český jazyk a literatura  Polský jazyk  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Kulturní dějiny  Sociologie   a dalších 53 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce (EN)  Komunitní rozvoj  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Malba  Kresba  Interpretace a teorie interpretace  Cembalo  Trubka  Fagot  Saxofon  Flétna  Grafika  Klarinet  Hoboj  Sochařství - volná tvorba  Violoncello  Housle  Viola  Intermediální umění  Klavír  Kontrabas   a další 4 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelství  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Všeobecná sestra  Zdravotnický záchranář  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Ošetřovatelská péče v geriatrii   a dalších 12 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a dalších 37 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Biologie (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Experimentální biologie  Biologie  Aplikovaná informatika   a dalších 28 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Podniková ekonomika a management  Ekonomika a právo v podnikání  Management (specializace Sportovní management)  Ekonomika podniku  Management  Informatika v ekonomice  Finance  Eurospráva   a dalších 10 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Aplikovaná informatika  Právo ve veřejné správě  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia  Podnikání  Právo

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: BBA –Ekonomie a právo  MBA – Řízení lidských zdrojů  MBA – Public Relations

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Ekonomika a management  Strategický management  Právo a management  MSc in Business Management  MBA Senior Executive

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Prostředí staveb  Městské inženýrství a stavitelství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství  Dopravní inženýrství  Geotechnika  Konstrukce staveb  Teorie konstrukcí   a dalších 7 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Technická bezpečnost osob a majetku  Bezpečnostní inženýrství  Požární ochrana a bezpečnost  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Bezpečnostní plánování  Bezpečnost práce a procesů  Havarijní plánování a krizové řízení

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Mobilní technologie  Technická kybernetika  Komunikační technologie  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Výpočetní matematika  Počítačové systémy pro průmysl 21. století   a dalších 12 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Tepelná technika a keramické materiály  Progresivní technické materiály  Chemická metalurgie   a dalších 15 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Dopravní technika a technologie  Hydraulika a pneumatika  Strojírenská technologie  Aplikovaná mechanika  Technická diagnostika, opravy a udržování  Robotika  Průmyslové inženýrství   a dalších 16 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Geoinformatika  Systémové inženýrství v průmyslu  Zpracování a zneškodňování odpadů  Ekonomika a řízení v oblasti surovin   a dalších 26 oborů