Nalezli jsme 16 škol

Zajímáš se o psychologii, management či marketing?
Pak stoupej s Newton College!

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Filozofie  Německý jazyk  Český jazyk   a dalších 55 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Fagot  Trubka  Grafika  Klavír  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Violoncello  Hoboj  Interpretace a teorie interpretace  Malba  Flétna  Tvůrčí fotografie  Klarinet  Lesní roh  Housle  Kontrabas  Cembalo   a dalších 5 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ošetřovatelství  Chirurgické obory  Všeobecné lékařství  Ochrana veřejného zdraví  Nutriční terapeut  Fyzioterapie  Ošetřovatelská péče v geriatrii   a dalších 11 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Rekreologie  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 33 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biofyzika  Experimentální biologie  Fyzika (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie  Analytická chemie heterogenních systémů  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Biologie   a dalších 26 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomie  Marketing a obchod  Veřejná ekonomika a správa  Management  Národní hospodářství  Regionální rozvoj  Management (specializace Sportovní management)  Systémové inženýrství a informatika   a dalších 11 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Právo ve veřejné správě  Podnikání a management v obchodu a službách  Aplikovaná informatika  Podnikání  Soukromoprávní studia  Právo

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: Ekonomika a management  Právo a management  MSc in Business Management  MBA Senior Executive  Strategický management

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Městské inženýrství a stavitelství  Prostředí staveb  Building structures  Dopravní stavby  Geotechnika  Průmyslové a pozemní stavitelství  Příprava a realizace staveb   a dalších 7 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Tepelná technika a paliva v průmyslu  Biomechanické inženýrství  Tepelná technika a keramické materiály  Procesní inženýrství  Moderní metalurgické technologie   a dalších 20 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Hydraulika a pneumatika  Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení  Energetické stroje a zařízení  Dopravní technika a technologie  Aplikovaná mechanika  Robotika   a dalších 15 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Těžba nerostných surovin a jejich využívání  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Environmentální inženýrství  Geologické inženýrství   a dalších 19 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Bezpečnost práce a procesů  Požární ochrana a bezpečnost  Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Havarijní plánování a krizové řízení

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Projektování elektrických zařízení  Telekomunikační technika  Informatika a výpočetní technika  Informatika  Elektroenergetika  Komunikační technologie  Výpočetní a aplikovaná matematika   a dalších 12 oborů