Nalezli jsme 17 škol

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Podnikání  Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT  Právo v podnikání  Manažerská ekonomika  Aplikovaná informatika- Informační technologie   a další 3 obory

TIP

AZ SMART - vzdělávací centrum

Praha 1, Brno, Ostrava - Mariánské hory

Obory: MBA – Řízení lidských zdrojů  BBA –Ekonomie a právo  MBA – Public Relations

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)  Ruština ve sféře podnikání  Filozofie  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 53 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Management organizací služeb sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Komunitní rozvoj  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Trubka  Violoncello  Viola  Pozoun  Lesní roh  Kontrabas  Klavír  Klarinet  Housle  Sochařství - volná tvorba  Hoboj  Flétna  Fagot  Zpěv  Malba  Intermediální umění  Grafika   a dalších 5 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika   a dalších 33 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Experimentální biologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Ochrana a tvorba krajiny  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství  Zdravotní laborant  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Nutriční terapeut  Zdravotnický záchranář  Ošetřovatelská péče v geriatrii   a dalších 8 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomika a právo v podnikání  Podniková ekonomika a management  Ekonomie  Systémové inženýrství a informatika  Ekonomika podniku  Marketing a obchod  Marketing a obchod (specializace Média a ekonomická žurnalistika)   a dalších 11 oborů

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: MBA Senior Executive  Strategický management  MSc in Business Management  Ekonomika a management  Právo a management

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Technická bezpečnost osob a majetku  Havarijní plánování a krizové řízení  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Požární ochrana a bezpečnost  Bezpečnost práce a procesů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Projektování elektrických zařízení  Informatika  Komunikační technologie  Elektronika  Elektroenergetika  Výpočetní a aplikovaná matematika  Aplikovaná elektronika  Výpočetní matematika   a dalších 9 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Řízení průmyslových systémů  Geoinformatika  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Environmentální inženýrství  Komerční inženýrství v oblasti surovin   a dalších 23 oborů

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Geotechnika  Konstrukce staveb  Architektura a stavitelství  Dopravní inženýrství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Prostředí staveb  Dopravní stavby  Teorie konstrukcí  Městské inženýrství a stavitelství   a dalších 6 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Průmyslové inženýrství  Energetické stroje a zařízení  Robotika  Dopravní a manipulační technika  Konstrukce strojů a zařízení  Aplikovaná mechanika  Technologie údržby letecké techniky   a dalších 16 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemické a enviromentální inženýrství  Řízení průmyslových systémů  Tepelná technika a keramické materiály  Ekonomika a management v průmyslu  Automatizace a počítačová technika v průmyslu   a dalších 14 oborů