Nalezli jsme 9 škol

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Ekonomika podniku  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy  Logistické technologie  Strojírenství

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Commerce and Entrepreneurship   a další 4 obory

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zootechnika  Speciální produkce rostlinná  Biologie a ochrana zájmových organismů  Zemědělské biotechnologie  Zemědělská chemie  Agropodnikání  Kvalita zemědělských produktů  Speciální zootechnika   a dalších 11 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě  Management a marketing služeb

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny umění (dvouoborové)  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Kulturní studia  Italský jazyk a literatura (dvouoborové)  Archeologie  Česko-německá areálová studia  Archivnictví (dvouoborové)   a dalších 39 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Arteterapie  Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 55 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Entomologie  Biophysics  Biofyzika  Bioinformatics (Bioinformatika)  Molecular and Cell Biology and Genetics  Entomology  Hydrobiologie  Botanika  Zoology  Ecosystem Biology  Hydrobiology  Biologie ekosystémů  Zoologie   a dalších 35 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Sociální práce ve veřejné správě  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Civilní nouzová připravenost   a dalších 14 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Teologie  Teologie (dvouoborové)  Filozofie a religionistika  Pedagogika volného času  Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Učitelství náboženství a etiky  Philosophy  Charitativní práce   a dalších 5 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma