Nalezli jsme 9 škol

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Ekonomická informatika  Economic Informatics  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku   a další 2 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Logistické technologie  Ekonomika podniku  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Zdravotní laborant  Sociální práce ve veřejné správě  Porodní asistentka  Ochrana veřejného zdraví  Civilní nouzová připravenost   a dalších 11 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Entomology  Entomologie  Bioinformatics (Bioinformatika)  Chemie (jednooborové)  Molecular and Cell Biology and Genetics  Parasitology  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)  Biofyzika  Mechatronika  Biophysics  Hydrobiologie   a dalších 36 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Charitativní práce  Učitelství náboženství a etiky  Teologie  Theology  Pedagogika volného času  Philosophy  Theologie  Filozofie  Filozofie a religionistika  Sociální a charitativní práce   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Obecná produkce rostlinná  Zootechnika  Zemědělská chemie  Zemědělské inženýrství  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zemědělské biotechnologie  Agroekologie   a dalších 12 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 62 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Kulturní studia  Archeologie  Česko-německá areálová studia (dvouoborová)  Dějiny novější české literatury  Pomocné vědy historické  Francouzský jazyk a literatura (jednooborové)  Historie  Románské jazyky   a dalších 36 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě  Management a marketing služeb

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma