Nalezli jsme 9 škol

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Řízení a ekonomika podniku  Economic Informatics  Účetnictví a finanční řízení podniku  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Strukturální politika EU pro veřejnou správu   a další 4 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Ekonomika podniku  Konstrukce staveb  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství  Logistické technologie  Pozemní stavby

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Kvalita zemědělských produktů  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Zemědělské inženýrství  Zemědělství  Biologie a ochrana zájmových organismů  Agropodnikání  Agroekologie  Zemědělské biotechnologie   a dalších 11 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Radiologický asistent  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Nurse  Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Zdravotní laborant   a dalších 11 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)  Výchova ke zdraví  Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 55 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)  Experimental Biology  Experimentální biologie se zaměřením  Mechatronika  Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)  Infekční biologie  Biofyzika   a dalších 41 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Teologie služby  Sociální a charitativní práce  Pedagogika volného času  Charitativní práce  Filozofie  Etika v sociální práci  Theology  Teologie  Filozofie a religionistika  Theologie  Philosophy   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny umění (dvouoborové)  Španělský jazyk a literatura (jednooborové)  Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod  Bohemistika (jednooborové)  Italský jazyk a literatura (dvouoborové)  Italský jazyk   a dalších 40 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Management a marketing služeb  Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma