Nalezli jsme 9 škol

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Účetnictví a finanční řízení podniku  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Ekonomická informatika  Řízení a ekonomika podniku   a další 3 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Strojírenství  Pozemní stavby  Logistické technologie  Ekonomika podniku  Technologie dopravy a přepravy

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Mechatronika  Experimentální biologie  Molecular and Cell Biology and Genetics  Molekulární a buněčná biologie a genetika  Parazitologie  Entomology  Hydrobiology  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 39 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Teologie  Filozofie (dvouoborové)  Učitelství náboženství a etiky  Teologie (dvouoborové)  Pedagogika volného času  Sociální a charitativní práce  Charitativní práce  Philosophy  Theologie   a dalších 5 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Speciální produkce rostlinná  Zemědělské biotechnologie  Agropodnikání  Zemědělství  Zemědělské inženýrství  Agroekologie  Multifunctional Agriculture  Zootechnika  Zemědělská a dopravní technika   a dalších 11 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Nurse  Nutriční terapeut  Všeobecná sestra  Ošetřovatelství  Sociální práce ve veřejné správě   a dalších 13 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Učitelství tělesné výchovy pro základní školy  Učitelství pro mateřské školy  Informační technologie a e-learning   a dalších 60 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pomocné vědy historické  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka  České dějiny  Estetika (dvouoborové)  Kulturní studia   a dalších 39 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, , Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě  Management a marketing služeb

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma