Nalezli jsme 9 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2017 od 31.10. do 3.11.2017, Výstaviště Brno

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Účetnictví a finanční řízení podniku  Finanční a pojistná matematika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Řízení a ekonomika podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání   a další 4 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Pozemní stavby  Konstrukce staveb  Ekonomika podniku  Logistické technologie  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Zemědělské biotechnologie  Agropodnikání  Multifunctional Agriculture  Biologie a ochrana zájmových organismů  Speciální produkce rostlinná  Aplikovaná a krajinná ekologie  Obecná produkce rostlinná   a dalších 11 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Ošetřovatelství  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Všeobecná sestra  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Porodní asistentka   a dalších 12 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Parasitology  Biofyzika  Hydrobiology  Molekulární a buněčná biologie a genetika  Experimentální biologie se zaměřením  Biologie ekosystémů  Zoology  Aplikovaná matematika  Aplikovaná informatika  Botanika   a dalších 38 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Theology  Teologie služby  Teologie  Filozofie a religionistika  Učitelství náboženství a etiky  Charitativní práce  Teologie (dvouoborové)  Pedagogika volného času  Filozofie (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 57 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Česko-německá areálová studia (dvouoborová)  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Dějiny novější české literatury  Archeologie  Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod   a dalších 41 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě  Management a marketing služeb

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma