Nalezli jsme 11 škol

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Obchodní podnikání  Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management   a další 4 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Ekonomika podniku  Pozemní stavby  Konstrukce staveb  Logistické technologie  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství

Czech Management Institute Praha

Plzeň – Jižní Předměstí, Ústí nad Labem, České Budějovice, Praha 2, Hradec Králové, Liberec

Obory: BBA - Ekonomika a management  MBA program - pro ekonomy  MBA program - pro neekonomy

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Agropodnikání  Agroekologie  Zemědělská technika: obchod, servis a služby  Zemědělství  Zemědělské biotechnologie   a dalších 12 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zdravotnický záchranář  Ošetřovatelství  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Speciální pedagogika - vychovatelství  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE   a dalších 13 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy  Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství pro mateřské školy  Výchova ke zdraví   a dalších 55 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Botanika  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Fyzikální měření a modelování  Experimentální biologie se zaměřením  Biochemie  Parasitology  Entomologie  Zoologie  Učitelství biologie pro střední školy   a dalších 39 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Theologie  Sociální a charitativní práce  Učitelství náboženství a etiky  Pedagogika volného času  Teologie  Etika v sociální práci  Filozofie  Teologie služby  Filozofie (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Archivnictví  Dějiny a filozofie umění  Archeologie  Pomocné vědy historické  Kulturní studia  Historie  Bohemistika (jednooborové)  Historie (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 37 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě  Management a marketing služeb

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8, České Budějovice

Obory: Informační management  Dopravní logistika  Logistika  Logistika služeb  Logistika cestovního ruchu

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma