Nalezli jsme 9 škol

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Ekonomická informatika   a další 4 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Strojírenství  Ekonomika podniku  Technologie dopravy a přepravy  Pozemní stavby  Logistické technologie

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Kvalita zemědělských produktů  Zemědělské biotechnologie  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zemědělství  Aplikovaná a krajinná ekologie  Multifunctional Agriculture   a dalších 12 oborů

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Porodní asistentka  Nurse  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Sociální práce ve veřejné správě  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Estetika (dvouoborové)  Česko-německá areálová studia  Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka   a dalších 42 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání  Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy   a dalších 56 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zoology  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)  Aplikovaná informatika  Hydrobiologie  Botanika  Fyzika (jednooborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Physiology and Developmental Biology   a dalších 40 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Teologie služby  Filozofie  Philosophy  Theologie  Theology  Teologie  Filozofie a religionistika  Učitelství náboženství a etiky  Pedagogika volného času  Sociální a charitativní práce  Filozofie (dvouoborové)   a další 3 obory

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Management a marketing služeb  Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma