Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Od roku 1953 fungovala v rámci Vysoké školy strojní, samostatnou fakultou je od roku 1960.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech specialozovaných na materiály a technologie, stroje a zařízení a v neposlední řadě na výrobní systémy. Téměř všechny obory jsou nabízeny i v kombinované formě.

Uplatnění

Absolventi mohou nalézt uplatnění zejména jako konstruktéři, vývojoví konstruktéři, technici, specialisté dodavatelské kvality, a to v automobilových, elektronických a jiných závodech, jakož i v technologických centrech.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají a pořadí uchazečů bude určeno dle výsledků studia na střední škole.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (1.kolo) a do 30.8. (2.kolo).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti unvierzity mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů jako CEEPUS, AKTION a další. Fakulta má zároveň uzavřeno několik bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.