Fakulta veřejných politik je nejmladší fakultou Slezské univerzity. Vznikla vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v roce 2008. Fakultu dnes tvoří čtyři ústavy a jedno centrum: Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd, Ústav středoevropských studií, Ústav veřejné správy a regionální politiky a Centrum empirických výzkumů.

Studijní programy

Nabízí bakalářské, navazující magisterské i doktorské programy s obory pokrývajícími oblast sektoru veřejných služeb – od ošetřovatelství přes sociální práci až po speciální pedagogiku. Bakalářské studium v kombinované formě probíhá též v Táboře a Trutnově.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v organizacích zdravotnických a sociálních služeb, v územních a ústředních orgánech státní správy i v místních a krajských orgánech územní samosprávy, v organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích, v diplomatické službě, v různých zájmových organizacích, v domácích i nadnárodních průmyslových, dopravních a obchodních podnicích.

www.fvp.slu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijetí na některé obory bakalářského studia je podmíněno absolvováním Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio, u dalších oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia má přijímací řízení podobu oborových písemných (příp. ústních) zkoušek.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Poznámka: poplatky za přihlášku se mohou u jednotlivých oborů lišit, rozhodujícím kritériem je obsah přijímacího řízení, více informací zde.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 320 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Prodloužené termíny pro podání přihlášky

Prodloužené termíny pro podání přihlášky

Fakulta veřejných politik v Opavě: do 31. března 2018 Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: do 23. března 2018 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné: do 24. dubna 2018 číst více

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na vybrané univerzitě v některé z evropských zemí. Program CEEPUS nabízí výměnné pobyty v rámci střední Evropy. V rámci fondu EHP lze naopak studovat v Lichtenštejnsku, Norsku či na Islandu.

Je možné vyrazit i na pracovní stáž po dobu 2 - 12 měsíců. Celoročně jsou vypisovány nabídky pracovních stáží i mimo rámec Erasmu+.

Koleje a menzy

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Nabídka ubytování nabízí více druhů ubytování.  Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromích nájmech.

Pro studenty Slezské univerzity je zajištěno několik smluvních zařízení kde se mohou stravovat za studenstké ceny.