Matematický ústav vznikl v roce 1999 osamostatněním Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě. Patří mezi čtyři instituce v ČR s oprávněním přiznávat tituly docent a profesor v matematických oborech.

Studijní programy

Činnost Matematického ústavu se zaměřuje především na tyto oblasti: matematická analýza, geometrie, matematické modelování, matematická fyzika a aplikace matematiky v nejrůznějších sférách. Ústav má rovněž akreditován unikátní studijní obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, který je jediný tohoto druhu v ČR.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě, podnikatelském sektoru, v ekonomii, ve vzdělávacích institucích, v informatice aj.

www.math.slu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářských oborů má formu písemného testu z matematiky. V některých případech může být přijímací zkouška prominuta.

Do magisterských oborů jsou uchazeči přijímáni na základě ústní zkoušky.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 31.5. (Ph.D.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 540 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 640 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polská, až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.

Studuj matiku!

Neformální web pro uchazeče o studium na naší fakultě.