Vysoká škola ekonomická je největší vysokou školou s ekonomickým zaměřením v ČR. Skládá se ze šesti fakult, na nichž studuje v současné době více než 19 000 studentů. Pro VŠE je charakteristická vysoká míra integrace jednotlivých fakult. Absolventi se uplatňují především na nejrůznějších pozicích v průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, v obchodě, marketingu a v oblasti IT.

TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3

Obory: Cestovní ruch  Cestovní ruch a regionální rozvoj  Commercial and International Economic Law  Economics of Globalisation and European Integration  Evropská integrace  International and Diplomatic Studies  International Business   a dalších 14 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3

Obory: Accounting and Corporate Financial Management (EN)  Bankovnictví a pojišťovnictví  Finance  Finance (EN)  Finance a oceňování podniku  Finance and Accounting  Finanční inženýrství   a další 4 obory

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Econometrics and Operation Research  Ekonometrie a operační výzkum  Ekonomická demografie  Informační management  Informační média a služby   a dalších 15 oborů

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3

Obory: Arts Management  Business Administration  Business Economics and Management  Corporate Finance and Management  Economics  Ekonomie  International Management  Management  Podniková ekonomika a management  Экономика предприятия и менеджмент (RU)

Národohospodářská fakulta

Praha 3 | testy

Obory: Economics  Ekonomická analýza  Ekonomické teorie  Ekonomie  Hospodářská politika  Hospodářské a politické dějiny  Národní hospodářství  Regionalistika - veřejná správa  Regionalistika a veřejná správa   a další 3 obory

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech